Podatek belki — ile wynosi podatek od zysków kapitałowych?

Podatek belki — ile wynosi podatek od zysków kapitałowych?

Zaktualizowano 22-01-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Oszczędzasz lub inwestujesz pieniądze? W takim razie część wypracowanych przez Ciebie zysków zasila budżet państwa. Prawie jedna piąta Twoich dochodów kapitałowych musi zostać oddana fiskusowi jako tzw. podatek belki.

Ile wynosi obecnie podatek od zysków kapitałowych? Czy można go uniknąć? Najbardziej przydatne informacje o podatku od dochodów kapitałowych znajdziesz poniżej.

Co to jest podatek belki?

Za nazwą podatek belki kryje się podatek od dochodów kapitałowych, który został wprowadzony w 2002 roku, kiedy ministrem finansów był Marek Belka określany pomysłodawcą wprowadzenia tej dodatkowej daniny na rzecz państwa.

Podatek od dochodów kapitałowych jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ściśle związanym z inwestycjami kapitałowymi.

Płaci go każdy, kto wypłaca zyski z oszczędności. Między innymi osoby zamykające lokaty, czy beneficjenci sprzedaży akcji.

Kiedy należy zapłacić podatek belki?

Dokładną listę przedmiotów opodatkowania podatkiem belki znajdziesz w ustawie o PIT, a dokładniej w art. 17.

Najczęściej chodzi o:

 • przychody z tytułu wypłacanych dywidend,
 • odsetki z lokat,
 • zyski wypracowane przez depozyty bankowe,
 • odsetki zebrane na kontach oszczędnościowych,
 • zyski z obligacji,
 • odsetki od kredytów,
 • przychody z pracowniczych funduszy emerytalnych,
 • odsetki od papierów wartościowych,
 • przychody z funduszy inwestycyjnych.

Zyski kapitałowe — czym są?

Zysk kapitałowy uzyskuje się ze sprzedaży różnych aktywów. Jeśli wartość takiej sprzedaży jest wyższa niż cena nabycia — stanowi zysk. W odwrotnym przypadku (cena nabycia wyższa, niż cena sprzedaży) wynik nazwiemy stratą kapitałową.

Niezależnie od źródła dochodów kapitałowych czy kwoty zysku, podatek ma jedną, taką samą wartość procentową dla każdego.

Ile wynosi podatek belki w 2022 i 2023?

W tej chwili wysokość podatku belki to 19% zysku wypracowanego przez oszczędzone pieniądze czy zainwestowany kapitał.

W latach 2002-2004, kiedy obowiązek zapłaty dotyczył jedynie zysków z inwestycji bankowych, było to 20%. Rok 2004 przyniósł dwie zmiany.

 1. Obniżenie podatku belki o 1%;
 2. Objęcie obowiązkiem zapłaty również pozabankowych inwestycji.

Lipiec 2022 roku może być początkiem kolejnych zmian. Sejm otrzymał bowiem projekt zawieszenia podatku od dochodów kapitałowych na czas wysokiej inflacji. Proponuje się, by ten obowiązek podatkowy wrócił, dopiero gdy inflacja spadnie poniżej 2,5%.

Jak obliczyć wysokość podatku od zysków kapitałowych?

Podatek od zysków kapitałowych oblicza się prostym działaniem, którego wynik to po prostu 19% od kwoty zysku z oszczędności czy inwestycji.

 • Jeśli odsetki na Twoim koncie oszczędnościowym to 100 zł – bank odprowadzi od tej kwoty 19 zł podatku, a do Twojej kieszeni trafi 81 zł.
 • Otwierając lokatę z oprocentowaniem 5% na 10 lat i umieszczając tam 10 000 zł, naliczone odsetki wyniosą 5 000 zł, podatek belki 950 zł, a zyski netto – 4050 zł.

Pamiętaj!
O płaceniu podatku od dochodów kapitałowych nie zawsze musisz pamiętać we własnym zakresie. Istnieją instytucje, które odprowadzą go w Twoim imieniu, ale nie dzieje się tak w każdym przypadku.

Jak wygląda płatność podatku belki?

Jeśli Twoje instrumenty oszczędnościowe czy inwestycyjne prowadzi bank, podatek najczęściej zostaje uregulowany z jego inicjatywy. Bank samodzielnie, bez Twojego udziału pomniejsza o niego kwotę Twoich zysków.

W efekcie na konto trafia dochód zminusowany o 19%. Ty, jako płatnik nie musisz wtedy podejmować żadnych dodatkowych kroków, składać wniosków czy nawet ujmować tych kwot w rocznym zeznaniu podatkowym.

Sytuacja wygląda inaczej na przykład w sytuacji:

 • inwestowania na giełdzie,
 • inwestowania w pożyczki prywatne.

Ważne!
Jeśli osiągniesz zysk z dwóch powyższych inwestycji (o których piszemy także w dalszej części tekstu), rozliczenia będziesz musiał dokonać sam oraz uwzględnić to w odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Od jakich inwestycji musisz zapłacić podatek belki – konkretne przykłady

Polacy najczęściej płacą podatek belki od odsetek zgromadzonych na kontach oszczędnościowych i lokatach. Poniżej przybliżamy proces takiej płatności nieco bardziej szczegółowo w kontekście popularnych instrumentów inwestycyjnych.

Podatek od lokat

Podatek od lokat to kolejna popularna (choć także potoczna) nazwa podatku od zysków kapitałowych. Niezależnie od tego, z jaką lokatą masz do czynienia, na jak długo ją otworzyłeś, czy też jak często następuje kapitalizacja odsetek – cały zysk zostanie opodatkowany 19% podatkiem belki.

Bank pobierze odpowiednią ilość pieniędzy we własnym zakresie. Na Twoje konto trafi kwota netto. Sytuacja wygląda identycznie w przypadku kont oszczędnościowych.

Podatek od funduszy inwestycyjnych

Jeśli inwestujesz w fundusze, podatek belki płacisz w momencie wycofywania kapitału z inwestycji i tylko pod warunkiem, że faktycznie wypracował zysk. Przenoszenie kapitału między subfunduszami, nie wymaga ingerencji podatkowej.

Podatek od zysków z giełdy

Jeśli zarobiłeś na giełdzie – zapłacisz podatek belki, czyli 19% daninę dla fiskusa. W przypadku osiągnięcia zysku z akcji konieczne będzie uwzględnienie tego faktu w zeznaniu podatkowym PIT 8C i własnoręczne odprowadzenie podatku w wymaganym ustawowo czasie.

Podatek od zysków z inwestycji w pożyczki

Inwestycje w pożyczki przy pomocy platform internetowych, takich jak na przykład PeerBerry również rodzą obowiązek podatkowy. Odprowadzenia 19% zysku z takiej inwestycji, dokonuje się w ustawowym terminie, po złożeniu formularza PIT 36.

Czy da się uniknąć płacenia podatku belki?

Furtką do uniknięcia podatku belki były niegdyś jednodniowe lokaty, na których odsetki kapitalizowały się codziennie. Jeśli wynosiły mniej niż 0,5 zł, zgodnie z prawem zaokrąglano je do zera, a co za tym idzie, nie trzeba było płacić od nich podatku od zysków kapitałowych.

Po zmianach z 2012 roku podatek Belki zaokrągla się do pełnych groszy i nie da się go uniknąć, stosując wcześniejsze zabiegi.

Z podatku belki zwolnione są jednak w tej chwili (pod pewnymi warunkami) instrumenty oszczędnościowe trzeciego filaru emerytalnego:

 • PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe),
 • PPE (Pracownicze Programy Emerytalne).

Ważne!
W obu przypadkach, by nie płacić podatku od oszczędności, wypłaty należy dokonać po 60 roku życia. Posiadając kapitał w PPK, należy dodatkowo rozłożyć co najmniej 75% kwoty na minimum 120-miesięcznych rat.

Z brakiem opodatkowania można liczyć się również, posiadając:

 • Indywidualne Konto Emerytalne,
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Podatek Belki a IKE i IKZE

IKE to konto, gdzie zgromadzone środki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem belki, jeśli:

 • wpłaty były dokonywane co najmniej w 5 latach kalendarzowych (dowolnych),
 • oszczędności nie zostają wypłacone wcześniej niż po ukończeniu przez właściciela 65 lat.

Od opisanego wyżej kapitału trzeba będzie jednak zapłacić 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku IKZE również można uniknąć opodatkowania wynoszącego 19%, ale warunki wyglądają inaczej. Należy:

 • wypłacić środki minimum po ukończeniu 60 lat lub po uzyskaniu praw emerytalnych,
 • realizować wpłaty przez co najmniej 5 lat kalendarzowych lub wpłacić nie mniej niż 50% kwoty, najpóźniej na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.
5 (Ilość ocen: 2)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy