Płaca minimalna – ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023?

Zaktualizowano 10-03-2024 Autor: Arkadiusz Stal 0

Pracodawcy w Polsce muszą przestrzegać wielu reguł związanych z zatrudnianiem pracowników, a jedną z najważniejszych z nich jest płaca minimalna. W 2021 roku jej wysokość podobnie jak w poprzednich latach znowu uległa zmianie.

Poniżej wyjaśniamy zasady ustalania tego rodzaju wynagrodzenia w Polsce, a także podajemy aktualne stawki brutto i netto dotyczące najniższej krajowej przy umowie o pracę oraz stawki godzinowej.

Płaca minimalna w Polsce – co mówią o niej przepisy?

Pojęcie wynagrodzenia minimalnego za pracę zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego w 2002 roku. Zgodnie z zapisami uchwalonej wówczas ustawy każdego roku specjalna Rada Dialogu Społecznego ma za zadanie ustalić na podstawie propozycji otrzymanej od Rady Ministrów dwie stawki brutto:

 • stawkę wynagrodzenia minimalnego za pracę (jest to wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o pracę)
 • najniższą stawkę godzinową (jest to wynagrodzenie wypłacane np. na podstawie umowy zlecenia).

Stawki te mające obowiązywać w kolejnym roku kalendarzowym muszą być ustalone na podstawie rządowego rozporządzenia i ogłoszone w „Monitorze Polskim” do 15 września roku poprzedniego. Zgodnie z tymi zasadami płaca minimalna 2021 brutto została ustalona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku.

Oficjalne wartości płacy minimalnej są wiążące dla wszystkich pracodawców w Polsce. Oznacza to, że żaden pracownik zatrudniony w sposób legalny nie może zarabiać mniej – bez względu na branżę, dotychczasowy staż pracy, czy doświadczenie.

Nieprzestrzeganie przez pracodawcę tych warunków jest naruszeniem praw pracowniczych – takie sytuacje należy więc zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy.

Warto także pamiętać, że pensja minimalna obejmuje premie i dodatki, natomiast nie wlicza się do niej m.in. dodatku za pracę w nocy czy za nadgodziny.

Aktualna płaca minimalna 2021 – netto i brutto

W bieżącym roku, a dokładnie od 1 stycznia 2019 roku w Polsce obowiązują następujące stawki najniższej krajowej:

Wynagrodzenie minimalne:

 • brutto: 2 800,00 zł
 • netto: 2062,67 zł

Minimalna stawka godzinowa:

 • brutto: 18,30 zł
 • netto: 15,00 zł

Uwaga:  Najniższa stawka godzinowa netto dla studenta lub osoby uczącej się do 26. roku życia wynosi około 17 zł ze względu na brak potrąceń na składki ZUS.

Źródło: http://www.kalkulator.interkadra.pl/calc/index.html

Stawka minimalna dotyczy również pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i jest obliczana proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin. Oznacza to, że dla osoby pracującej na 3/4 etatu wynagrodzenie netto 2019 będzie wynosiło około 1225 zł.

najniższa krajowa 2021

Na co wpływa wysokość wynagrodzenia minimalnego?

Wbrew pozorom stawki najniższej krajowej nie dotyczą wyłącznie osób, które mogą liczyć właśnie na najmniejsze wynagrodzenie (w Polsce takich pracowników jest około 1,5 miliona według danych GUS).

Płaca minimalna jest bowiem oficjalnym odnośnikiem do obliczania wielu ważnych świadczeń np.:

 • wysokości dodatku za pracę w porze nocnej (20% stawki za godzinę pracy wynikającej z wynagrodzenia minimalnego),
 • wysokości odprawy pieniężnej (15-krotność pensji minimalnej),
 • podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
 • podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego,
 • wynagrodzenia za czas przestoju w firmie.

W stosunku do roku ubiegłego najniższa krajowa wzrosła o 200 zł (w 2020 roku wynosiła brutto 2600 zł), a stawka godzinowa o 1,30 zł (w 2020 roku wynosiła 17,00 zł brutto). Pojawiły się już wstępne prognozy, jeśli chodzi o to, ile może wynieść płaca minimalna 2022 – mowa o kwocie 3000 zł.

Ostateczną ich wysokość poznamy jednak w połowie września. Podstawą ustalania pensji minimalnej jest prognozowany wzrost cen, czyli inflacja, jednak duży wpływ ma na to również polityka.

5 (Ilość ocen: 1)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy