Kwota słownie – darmowy generator

Kwota słownie – darmowy generator

Zaktualizowano 13-06-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Prawidłowo zapisana kwota słownie obok tej liczbowej np. na fakturze lub przekazie pocztowym gwarantuje, że nikt nie sfałszuje dokumentu.

Zapisanie jej słowo po słowie okazuje się jednak dość trudne i czasochłonne, dlatego warto użyć naszego darmowego generatora, który znacznie ułatwia to zadanie.

Wpisz kwotę, którą chcesz zamienić na słowa

Kwota słownie – jak działa generator?

Generator kwoty słownie to proste narzędzie, które zamienia dosłownie w sekundę kwotę zapisaną liczbowo na jej zapis słowny. Skorzystasz z niego całkowicie za darmo i online na naszej stronie.

Jak to zrobić? Wystarczy wykonać kilka prostych czynności:

 1. W okienku wpisz określoną kwotę liczbowo np. 100.
 2. Kliknij przycisk „Pokaż kwotę słownie”.
 3. Wyświetlony zapis kwoty słownie przepisz do dokumentu lub skopiuj do schowka, a potem wklej go np. w formularzu internetowym.

Narzędzie wyświetla zapis kwoty słownie w języku polskim z zachowaniem wszystkich zasad ortografii i gramatyki. Nie musisz się więc obawiać, że skopiujesz sformułowanie z błędem lub w dziwnie brzmiącej formie.

WAŻNE

Nasz generator kwoty słownie przekształca w zapis słowny dowolną liczbę całkowitą i ułamkową, do dwóch miejsc po przecinku, a więc w takiej formie, jak jest to wymagane w oficjalnych dokumentach. Jeśli podasz kwotę z większą liczbą miejsc po przecinku, zostanie ona zaokrąglona do dwóch miejsc zgodnie z regułami matematycznymi.

Jak sprawdzić poprawność kwoty wpisanej słownie – 3 sposoby

Jeśli głowisz się, jak zapisać kwotę wyrazami np. w ważnej umowie lub na przekazie pocztowym, nie jesteś sam. Wiele osób ma z tym problem, szczególnie przy konieczności przełożenia na słowa bardzo dużych liczb.

O błąd tutaj nietrudno, a może on być dość dotkliwy w konsekwencjach, co wyjaśnimy niżej.

Mając wątpliwości co do swoich umiejętności językowych, możesz sprawdzić poprawność zapisu kwoty wpisanej słownie i to na trzy sposoby:

 • korzystając z darmowego generatora kwoty słownie – jest to najszybsza metoda, która w dodatku daje Ci gwarancję poprawności zapisu,
 • wpisując w wyszukiwarce Google liczbę kwoty + wyraz „słownie” „1234 słownie” – słowny zapis kwoty wyświetli Ci się od razu w wynikach wyszukiwania (czy będzie poprawny, zależy od źródła),
 • korzystając ze słownika ortograficznego online – przykładowo, po wpisaniu w nim słowa „pięć”, wyświetlą Ci się inne słowa zawierające tę frazę, czyli np. sto dwadzieścia pięć, pięćset, pięćdziesiąt itp.

Kiedy wymagane jest wpisanie kwoty lub liczby słownie?

Wpisanie kwoty lub liczby słownie jest wymagane w wielu sytuacjach. Spotkasz się z taką koniecznością przede wszystkim przy okazji wypełniania różnych formularzy i druków urzędowych oraz finansowych.

Liczba lub kwota słownie jest podawana obok tej wyrażonej w cyfrach arabskich m.in. w takich dokumentach jak:

 • faktura lub rachunek – słownie wyrażona jest kwota do zapłaty,
 • umowa o pracę – słownie zapisana jest kwota wynagrodzenia,
 • umowa najmu – słowny zapis dotyczy np. kwoty czynszu lub okresu wypowiedzenia umowy,
 • akt notarialny kupna-sprzedaży mieszkania,
 • przekaz pocztowy,
 • papierowy druk przelewu (wypełniany w banku lub na poczcie),
 • czek,
 • weksel,
 • oferta np. przetargowa.
Warto wiedzieć!

Słowny zapis liczb i kwot stosowany jest głównie w dokumentach papierowych. Formularze cyfrowe rzadko tego wymagają, chyba że są przeznaczone do druku i podpisu odręcznego.

Dlaczego kwota musi być zapisana słownie?

Jak to się zaczęło?
Zapisywanie kwoty za pomocą cyfr i dodatkowo wyrazów wywodzi się z dawnych czasów, gdy większość dokumentów i formularzy wypełniało się ręcznie. Często dochodziło więc do sytuacji, gdy z powodu niewyraźnego pisma trudno było odczytać prawidłowo liczbę zapisaną cyframi. Wątpliwości w takim przypadku rozwiewał właśnie zapis słowny kwoty.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze
Tradycja zapisywania podwójnie kwot (liczbą i słownie) pozostała do dzisiaj, ponieważ jest to skuteczny sposób na zapobieganie różnym fałszerstwom. Przerobienie liczby zapisanej cyframi jest bowiem dość łatwe (łatwo zmienić np. 1 na 7, czy 6 na 8), natomiast wyrażonej słowami jest praktycznie niemożliwe. Gdyby nie słowne zapisy, mogłoby dochodzić do wielu niebezpiecznych sytuacji np. nieuczciwy pożyczkodawca mógłby przerobić w umowie kwotę pożyczki 10 000 zł na 70 000 zł, a pracownik mógłby w podobny sposób podwyższyć sobie pensję w umowie.

Kwota słownie – jak napisać ją poprawnie?

Zapisywanie kwot słownie wymaga znajomości zasad ortografii, ale także zasad prawidłowego wyrażania sum pieniężnych.

Jeśli chcesz nauczyć się poprawnego zapisu za pomocą wyrazów kwot, pamiętaj o kilku kluczowych zasadach:

 • kwotę należy prawidłowo odczytać – np. rozróżnić, czy mamy do czynienia z kilkunastoma tysiącami, czy może z kilkudziesięcioma tysiącami,
 • należy zapisać po kolei wszystkie elementy kwoty – przykładowo, zapisując wyrazami kwotę 245 679 zł, zaczynamy od rozpisania pierwszego członu („dwieście czterdzieści pięć tysięcy”), potem opisujemy drugi człon („sześćset siedemdziesiąt dziewięć”), a na końcu dopisujemy słowo oznaczające walutę, a więc w tym przypadku słowo „złotych”,
 • jeśli opisujemy kwoty w wysokości jednego tysiąca lub jednego miliona, zapis zaczynamy od słowa „jeden” – przykładowo, jeśli opisujemy kwotę 1500 zł, nie piszemy „tysiąc pięćset złotych”, ale „jeden tysiąc pięćset złotych”),
 • przy opisywaniu kwot zawsze uwzględniamy złotówki oraz grosze (nawet jeśli liczba kwoty nie ma części dziesiętnej) – przykładowo, prawidłowy zapis kwoty 1500 zł powinien brzmieć: „jeden tysiąc pięćset złotych, zero groszy” lub „jeden tysiąc pięćset złotych 00/100”, natomiast kwoty 1500,58 zł – „jeden tysiąc pięćset złotych, pięćdziesiąt osiem groszy” lub „jeden tysiąc pięćset złotych 58/100”.
Ciekawostka

Słowo oznaczające polską walutę, czyli „złoty” jest zapisywane w kwotach w różnych przypadkach. Przykładowo, kwoty od 1 do 4 zawsze łączą się ze słowem „złoty” w mianowniku, dlatego piszemy „jeden złoty”, „dwa złote”, „trzy złote” i „cztery złote”. Natomiast pozostałe kwoty łączą się ze słowem „złot”y w dopełniaczu, czyli piszemy „sześć złotych”, „piętnaście złotych”, „sto złotych” itd. Można tutaj popełnić błąd, ponieważ piszemy „dwadzieścia złotych” i „dwadzieścia dwa złote” oraz „sto złotych” i „sto trzy złote”.

Kwota słownie czy cyfra – co ważniejsze?

Może się zdarzyć, że kwota wyrażona cyframi różni się od kwoty wyrażonej słowami. Jeśli taka różnica pojawia się w dokumencie finansowym lub w umowie, pojawia się dylemat, która z nich jest ważna. Niestety polskie przepisy nic na ten temat nie mówią i takie rozbieżności są zazwyczaj rozstrzygane między stronami umowy lub kontrahentami polubownie bądź na drodze sądowej, jeśli nie ma w tej kwestii porozumienia.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do rozbieżności w zapisie kwot dochodzi na czeku lub wekslu. Wówczas obowiązuje zasada wynikająca wprost z przepisów Prawa czekowego i Prawa wekslowego, które mówią, że:

"Czek lub weksel, w którym sumę czekową (lub wekslową) napisano literami i liczbami, w razie różnicy ważny jest na sumę, napisaną literami. W razie różnicy sum, napisanych kilkakrotnie literami lub kilkakrotnie liczbami, czek (lub weksel) jest ważny na sumę mniejszą."

Liczby słownie – jak je zapisać wyrazami?

Wiesz już, jak zapisywać słownie kwoty w złotówkach, a jak zapisywać liczby wyrazami? Dokładnie tak samo, tyle że w tym przypadku nie trzeba dodawać słów oznaczających jednostek monetarnych, a więc „złotych” i „groszy”.

Do zapisywania liczb słowami możesz zatem wykorzystać także nasz generator kwoty słownie. Wystarczy, że wpiszesz w okienku określoną liczbę, a potem z otrzymanego w wynikach zapisu odejmiesz walutę.

Kwota słownie – 3 przykłady poprawnego zapisu

Poniżej przedstawiamy dodatkowe trzy przykłady poprawnego zapisu kwoty słownie:

 • 1 678,90 zł – jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 90/100,
 • 25 720,00 zł – dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100,
 • 1 550 001,51 zł – jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy jeden złotych 51/100.

Nie masz pewności, czy powyższe zapisy są prawidłowe? Sprawdź to w generatorze!

Podanie kwoty słownie nie jest łatwe – najczęstsze błędy

Zapisywanie kwoty słownie nastręcza wiele problemów, ponieważ w mowie potocznej często upraszczamy liczebniki lub wymawiamy je w specyficzny sposób wynikający z mieszkania w określonym regionie Polski. Przykładowo, mieszkańcy Małopolski zbitek liter „trz” wymawiają jako „cz”, dlatego zamiast „trzeba” mówią „czeba”, a zamiast „trzy” – „czy”.

Niemal w całym kraju powszechne jest też mówienie „pieńcet złotych” zamiast „pięćset złotych” oraz pomijanie trudnych zbitek literowych, dlatego zwykle słyszymy „sześdziesiąt”, gdy tymczasem liczbę 60 należy zapisać: „sześćdziesiąt”. Fonetyczny zapis kwoty słownie może więc skutkować błędami i zdarzają się one najczęściej.

Kolejnym częstym błędem jest zapominanie o groszach oraz niewłaściwa odmiana słowa „złoty”, o której wspomnieliśmy wyżej.

Kwota słownie na fakturze – poznaj wymogi

Kwota słownie na fakturze jest wciąż często stosowana, pomimo że nie ma przepisu, który nakładałby obowiązek jej wpisywania. Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, faktura VAT powinna zawierać m.in.:

 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Przepisy nie narzucają więc sposobu zapisania kwoty należności, czyli można ją zapisywać za pomocą cyfr, wyrazów lub w obu formach. W praktyce jednak nawet gotowe programy do fakturowania i szablony faktur narzucają konieczność zapisania kwoty do zapłaty zarówno liczbowo, jak i słownie, ponieważ ten sposób uznawany jest za bezpieczniejszy, co wyjaśniliśmy wyżej.

Najczęstsze pytania użytkowników

Poniżej odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące zapisywania kwot słownie oraz korzystania z generatora kwoty słownie.

Czy korzystanie z generatora kwoty słownie jest darmowe?

Tak, jest to całkowicie bezpłatne narzędzie.

Czy aby skorzystać z generatora, muszę się rejestrować w serwisie?

Nie, nie jest to konieczne. Narzędzia można używać anonimowo.

Jak duże kwoty można przekształcić w słowny zapis?

fewgre

Jaką mam pewność, że generator nie zrobi błędu?

Narzędzie zostało przygotowane przez informatyków i specjalistów językowych, którzy zadbali o to, by generowane zapisy były prawidłowe pod względem zasad polskiej ortografii i gramatyki.

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy