Kredyt konsumpcyjny – co to jest?

Kredyt konsumpcyjny – co to jest?

Zaktualizowano 02-05-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Pod pojęciem kredytu konsumpcyjnego kryje się wiele popularnych produktów kredytowych, z których korzystają klienci indywidualni. Jak wskazuje jego nazwa, służy on do zaspokajania potrzeb związanych z konsumpcją.

Sprawdź, co to w praktyce oznacza, czyli jakie kredyty nazywamy konsumpcyjnymi oraz gdzie i na jakich warunkach możesz z nich skorzystać.

Co oznacza słowo „kredyt konsumpcyjny”

Hasło „kredyt konsumpcyjny” jest potocznym określeniem kredytu udzielanego klientowi indywidualnemu na cele konsumpcyjne.

Konsumpcja jest tutaj rozumiana w kategoriach ekonomicznych jako nabywanie wszelkiego rodzaju dóbr i usług służących zaspokajaniu codziennych potrzeb osobistych, a więc niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Do typowych dóbr konsumpcyjnych zaliczamy m.in.:

 • żywność,
 • środki czystości,
 • artykuły higieniczne i kosmetyki,
 • odzież i obuwie,
 • meble,
 • sprzęt RTV i AGD,
 • samochody

Z kolei usługi podlegające naszej „konsumpcji” to np. usługi medyczne, pielęgnacyjne, edukacyjne, turystyczne, czy też związane z różnymi naprawami i remontami.

Jakie mogą być rodzaje kredytów konsumpcyjnych?

Kredyty konsumpcyjne to tak naprawdę dość szeroka gama produktów, która obejmuje między innymi takie rodzaje kredytów jak:

 • kredyt gotówkowy – jest on udzielany zwykle na dowolne cele konsumpcyjne;
 • kredyt samochodowy – służy on do sfinansowania zakupu auta wskazanego przez kredytobiorcę;
 • kredyt udostępniony na karcie kredytowej – można nim sfinansować wydatki na zakup dowolnych dóbr i usług,
 • limit w koncie osobistym – jest to dodatkowa kwota udostępniona przez bank w rachunku bieżącym, którą można spożytkować w dowolny sposób, podobnie jak środki własne.

Są to najczęściej wymieniane rodzaje kredytów konsumpcyjnych, ale niektóre banki zaliczają do nich także:

 • kredyty konsolidacyjne – służą one głównie do spłaty innych kredytów zaciągniętych na cele konsumpcyjne, ale w ich ramach można także pożyczyć dodatkową gotówkę na dowolny cel;
 • kredyty hipoteczne konsumpcyjne – nazywane są także pożyczkami hipotecznymi i ich charakterystyczną cechą jest zabezpieczenie na hipotece nieruchomości posiadanej przez kredytobiorcę oraz możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel konsumpcyjny.

Kto może skorzystać z takiego kredytu?

Kredyt konsumpcyjny co do zasady jest przeznaczony wyłącznie dla klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych, które chcą zaciągnąć zobowiązanie na dowolny cel związany z potrzebami osobistymi lub potrzebami ich gospodarstwa domowego.

Uzyskanie takiego kredytu wymaga spełnienia pewnych warunków, ponieważ banki udzielają go tylko osobom:

 • pełnoletnim,
 • posiadającym zdolność do czynności prawnych,
 • dysponującym ważnym dokumentem tożsamości,
 • mającym zdolność kredytową do spłaty zobowiązania – należy zatem mieć źródło stałych dochodów, których wysokość powinna wystarczyć na pokrycie stałych wydatków związanych z utrzymaniem i spłatą innych zobowiązań.

Banki wymagają również posiadania dobrej historii kredytowej, o której świadczy przede wszystkim terminowa spłata innych zobowiązań. Zaległe długi objęte postępowaniem windykacyjnym lub komorniczym zwykle więc stanowią powód do odrzucenia wniosku.

Na co można przeznaczyć zobowiązanie?

Ogólnie zobowiązanie można przeznaczyć głównie na takie cele jak:

 • zakup dóbr trwałych – np. auta, komputera, pralki, czy mebli;
 • zakup dóbr nietrwałych – np. żywności potrzebnej do zorganizowania świąt;
 • pokrycie kosztów usług – np. leczenia stomatologicznego, kursu językowego, remontu mieszkania, naprawy samochodu, czy też wycieczki zagranicznej,
 • inne cele konsumpcyjne.

Zazwyczaj przy zaciąganiu kredytu konsumpcyjnego nie trzeba wskazywać celu jego zaciągania, a bank nie rozlicza kredytobiorcy ze sposobu wykorzystania środków.

Wyjątkiem są tylko niektóre kredyty celowe np. ratalne lub samochodowe, które służą do sfinansowania zakupu konkretnego dobra (najczęściej trwałego).

Koszty kredytu konsumpcyjnego

Na koszty kredytu konsumpcyjnego składają się zwykle dwa elementy:

 • oprocentowanie – jest to koszt dysponowania środkami banku w określonym czasie; na jego podstawie bank oblicza wysokość odsetek i im dłuższy jest okres trwania umowy kredytowej, tym łączna kwota takich odsetek jest wyższa;
 • prowizja – jest to opłata za udzielenie kredytu, która najczęściej jest doliczana do kwoty kredytu i potem rozkładana na kolejne raty.

Oprócz tego kosztem kredytu konsumpcyjnego mogą być np.: koszty ubezpieczenia, różne opłaty administracyjne (np. za przygotowanie umowy) itp. Wszystkie takie koszty (łącznie z oprocentowaniem i prowizją) są odzwierciedlone w formie procentowej jako RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa.

Warto na nią zwrócić uwagę, szukając najtańszej oferty, ponieważ będzie się ona charakteryzowała właśnie najniższym RRSO.

Warto też wiedzieć, że wiele banków udostępnia na swojej stronie internetowej kalkulator rat. Dzięki niemu możesz szybko wyliczyć wysokość raty.

Maksymalne oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego
Nie powinno nigdy przekraczać limitu narzuconego przez przepisy kodeksu cywilnego. Limit ten jest określony jako: 2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%). Jeśli więc stopa referencyjna NBP wynosi 6,75%, to maksymalne oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż 20,5% w skali roku.

Darmowy kredyt konsumpcyjny
Zauważ, że o ile kredyty gotówkowe są niemal zawsze oprocentowane, o tyle bez problemu można spotkać nieoprocentowane kredyty ratalne. Tzw. raty 0% dostępne są głównie w sklepach i często umożliwiają faktycznie sfinansowanie zakupu bez żadnych kosztów. RRSO takich kredytów wynosi 0%, a w ratach spłaca się wyłącznie pożyczoną kwotę kapitału potrzebną do sfinansowania zakupu jakiegoś sprzętu.

Jak wybrać korzystny kredyt konsumpcyjny?

Chcąc znaleźć korzystna ofertę, w pierwszej kolejności zastanów się, jaki jego rodzaj będzie najlepszy w Twoim przypadku.

Jeśli chcesz mieć stały dostęp do dodatkowej gotówki na pokrycie bieżących wydatków, wybierz kartę kredytową lub limit w rachunku.

Z kolei na konkretne, większe i zaplanowane wydatki, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie kredyt gotówkowy.

Ponadto korzystna oferta powinna spełniać dwa kluczowe warunki:

 • mieć parametry zgodne z Twoimi potrzebami
  przede wszystkim pod kątem kwoty, jaką chcesz pożyczyć oraz okresu spłaty zobowiązania;
 • być jak najtańszy
  od tego bowiem zależy wysokość odsetek, jakie będziesz musiał dopłacić do banku, a także wysokość rat.

A jak wybrać najlepszy i najtańszy kredyt? Pomoże Ci w tym porównywarka kredytów, dzięki której sprawdzisz podstawowe warunki ich udzielania w poszczególnych bankach w jednym miejscu. Uwzględnia ona zarówno standardowe oferty, jak i najnowsze promocje pozwalające zaciągnąć zobowiązanie na preferencyjnych warunkach.

Krótki rzut oka na takie zestawienie ofert w porównywarce pozwoli Ci zatem się dowiedzieć, w którym banku weźmiesz kredyt: w potrzebnej wysokości, o najmniejszych kosztach całkowitych oraz o najniższej racie miesięcznej.

Gdzie i jak można zaciągnąć kredyt konsumpcyjny?

Z kredytu konsumpcyjnego skorzystasz wyłącznie w bankach, ponieważ tylko te instytucje są uprawnione do udzielania kredytów. Nawet jeśli skorzystasz z kredytu ratalnego w sklepie, to kredytodawcą także będzie bank, a nie sklep.

A jak skorzystać z usługi? Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • tradycyjnie w placówce banku,
 • w sklepie – stacjonarnym lub internetowym (dotyczy to wyłącznie kredytów ratalnych na zakupy),
 • telefonicznie – w wielu bankach można nie tylko złożyć wniosek na infolinii, ale także zawrzeć umowę kredytu podczas rozmowy z konsultantem,
 • przez Internet – niemal w każdym banku o kredyt online można ubiegać się w bankowości elektronicznej lub aplikacji, albo poprzez wypełnienie prostych formularzy na bankowej stronie internetowej.

Wnioskowanie sprowadza się najczęściej do złożenia wniosku, w którym należy podać kilka informacji na swój temat (m.in. danych osobowych oraz danych finansowych). Oprócz tego banki mogą wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów.

Kredyt konsumpcyjny a konsumencki – różnice

Wiesz już, co to jest kredyt konsumpcyjny, a konsumencki? Nazwy obu tych produktów finansowych są dość podobne i są często mylone, gdy tymczasem nie są one tożsame.

Kredyt konsumpcyjny jest potoczną nazwą używaną w odniesieniu do różnego rodzaju kredytów bankowych przeznaczonych na cele konsumpcyjne. Zasady jego przyznawania regulują wyłącznie ogólne przepisy dotyczące kredytów, jakie znajdziemy w ustawie Prawo bankowe.

Z kolei kredyt konsumencki jest pojęciem sprecyzowanym w odrębnym akcie prawnym – Ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z zawartymi w niej przepisami jest to kredyt udzielany wyłącznie konsumentom (a więc osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą) do kwoty 255 550 zł.

Kredytów konsumenckich mogą udzielać:

 • banki,
 • instytucje pożyczkowe,
 • SKOK-i.

Pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez klientów.

Czy mogę odstąpić od umowy kredytu konsumpcyjnego?

Prawo do odstąpienia od umowy kredytu przysługuje wyłącznie konsumentom. Zapewnia im to Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (art. 53) oraz Ustawa o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 r. (art. 42).

W obu przypadkach konsumenci mogą odstąpić od umów na takie kredyty w ciągu 14 dni od dnia ich zawarcia bez podawania przyczyny.

Jeśli zatem podpiszesz umowę o kredyt, który jest jednocześnie kredytem konsumenckim, możesz od niej odstąpić w ciągu 2 tygodni.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku zwykle potrzebny jest ważny dowód osobisty oraz ewentualnie dokument potwierdzający dochody. W tym drugim przypadku jego rodzaj zależy od źródła uzyskiwania dochodów oraz wymagań danego banku.

Przykładowo, osoby zatrudnione najczęściej muszą dostarczyć zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy lub wyciąg z rachunku bankowego, na które wpływa wynagrodzenie.

Bank odrzucił mój wniosek - co zrobić?

Bank może odrzucić Twój wniosek o kredyt konsumpcyjny głównie wtedy, jeśli nie masz wystarczające zdolności kredytowej do zaciągnięcia zobowiązania lub masz negatywną historię kredytową.

W takiej sytuacji możesz spróbować pożyczyć potrzebną gotówkę na rynku pozabankowym.

Przykładowo, jeśli masz negatywne wpisy w BIK, rozwiązaniem dla Ciebie może być pożyczka dla zadłużonych, przy udzielaniu której pożyczkodawcy nie sprawdzają baz, a swoją decyzję kredytową opierają głównie na podstawie danych na temat dochodów.

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy