Kosiniakowe 2023

Kosiniakowe 2023

Zaktualizowano 28-05-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Kobiety zatrudnione na umowę o prace, po przyjściu na świat dziecka mogą skorzystać zasiłku macierzyńskiego, który  jest po prostu płatnym urlopem. Osoby niezatrudnione nie mogą liczyć na taki przywilej.

Nie oznacza to jednak, że nie możesz liczyć na pomoc finansową po urodzeniu dziecka. Od 2016 obowiązuje nowe prawo, tak zwane kosiniakowe, które przewiduje wsparcie  również dla świeżo upieczonych mam, które pozostają bez pracy

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się, co to jest kosiniakowe, jaką kwotę możesz otrzymać, kiedy i jak złożyć wniosek oraz w jakiej sytuacji możesz je otrzymać.

Co to jest Kosiniakowe?

Kosiniakowe to potoczna nazwa świadczenia socjalnego, które obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Nazwa świadczenia wywodzi się  od nazwiska byłego już ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest ojcem całego projektu.

Na otrzymanie kosiniakowego mogą liczyć rodzice zaraz po urodzeniu dziecka. Świadczenie wypłacane jest matkom, które nie są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, czyli pozostają bezrobotne.

Jeśli młoda matka po urodzeniu dziecka, nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, to powinna złożyć wniosek o kosiniakowe. Świadczenie przyznawane jest wszystkim kobietom z tytułu narodzin dziecka.

Takie wsparcie zapewnia ochronę młodej mamy, która po narodzinach musi mierzyć się z dodatkowymi wydatkami, jednocześnie pozostając bez pracy. Świadczenie daje gwarancję zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, bez względu na sytuację zawodową.

Czym jest zasiłek Macierzyński?

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym, które wypłacane jest w trzech konkretnych sytuacjach. Na wsparcie mogą liczyć:

Do otrzymania zasiłku macierzyńskiego uprawniona jest kobieta, która urodziła dziecko. Świadczenie może także otrzymać osoba przejmująca wychowanie dziecka (dotyczy dzieci do lat 7, a w niektórych sytuacjach do 10 lat), a także rodzina zastępcza.

Najważniejszym kryterium wypłaty świadczenia jest podleganie pod ubezpieczenie chorobowe – w przypadku umowy o pracę jest ono obowiązkowe, a dla umowy zlecenie i samozatrudnienia dobrowolne.

Uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego mogą liczyć na kwotę w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Na przykład jeśli pracujesz na umowę o pracę i zarabiasz 3 500 zł netto, to dokładnie taką kwotę zasiłku otrzymasz.

Różnice pomiędzy macierzyńskim a Kosiniakowym?

Podstawową różnicą między macierzyńskim, a kosiniakowym jest grupa społeczna, do której ma trafić wsparcie.

Macierzyńskie, ze względu opłacane ubezpieczenie chorobowe jest świadczeniem o wyższej kwocie, niż kosiniakowe. Marka otrzymująca macierzyńskie może liczyć na kwotę w wysokości wypłaty, którą otrzymywała przed porodem.

Z kolei kosiniakowe to zapomoga o niższej kwocie, która jest stała i nie podlega wzrostowi lub obniżeniu na podstawie żadnego kryterium.

Kosiniakowe i macierzyńskie odróżnia konkretna sytuacja osoby, do której ma trafić wsparcie. To pierwsze dedykowane jest dla bezrobotnych, natomiast z drugiego korzystają osoby posiadające stały dochód.

Dla kogo jest i kto może pobierać Kosiniakowe?

Jak wcześniej wspominaliśmy, kosiniakowe to zapomoga pieniężna, dla matek lub osób pozostających bez stałego dochodu. Nie oznacza to jednak, że ze świadczenia korzystają tylko bezrobotni. Z kosiniakowego mogą korzystać następujące grupy społeczne:

 • studenci
 • rolnicy (warunkiem jest brak prawa do zasiłku macierzyńskiego)
 • inne osoby pozostające bez pracy – nie ma wymogu rejestracji jako bezrobotny
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno- prawnych

Wypłata kosiniakowego przewidziana jest dla różnych osób, a wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Wsparcie mogę otrzymać:

 • matka lub ojciec
 • opiekun dziecka – dotyczy sytuacji, w której opieka nad dzieckiem została przejęte do ukończenia 7 roku życia lub do 10 roku w przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem nauki. Opiekunem dziecka może być np. brat, siostra lub ktoś z rodziny – konieczne jest złożenie wniosku o przysposobienie (adopcję)
 • rodzina zastępcza – nie dotyczy rodziny zastępczej zawodowej (jedno z rodziców rezygnuje z pracy na rzecz opieki nad dziećmi, otrzymuje ono wówczas wynagrodzenie)
 • rodzina adoptująca dziecko – podobnie jak w przypadku opiekuna, świadczenie należ się do 7 roku życia lub do 10 roku (dzieci z odroczoną nauką)

Kosiniakowe pobierają głównie kobiety, jednak prawo przewiduje także wypłatę środków dla ojca dziecka. Poniżej sytuacje, kiedy może się to zdarzyć:

 • matka wystąpiła z wnioskiem o skrócenie okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres, co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka
 • nastąpiła śmierć matki
 • matka porzuciła dziecko

Kosiniakowe – wymagane dokumenty

Przed złożeniem wniosku musisz przygotować wszystkie wymagane dokumenty. Poniżej ich lista:

 • dowód osobisty matki lub ojca
 • akt urodzenia dziecka
 • dokumenty, które pozwolą ustalić prawo do opieki – wyrok sądu stwierdzający adopcję, zaświadczenie o trwającym postępowaniu adopcyjnym, sądowe orzeczenie o ustaleniu opiekuna prawnego
 • inne dokumenty wymagane przez urząd

Bez względu na to czy składasz wniosek w placówce, czy też online lista wymaganych dokumentów jest taka sama. Przy składaniu wniosku online dokumenty wysyła się w formie załączników. Przygotuj zatem wcześniej odpowiednie skany.

Jak i gdzie składa się wniosek o Kosiniakowe?

Kosiniakowe nie jest przyznawane automatycznie po porodzie. Aby je otrzymać, należy złożyć Wniosek o Ustalenie Prawa do Świadczenia Rodzicielskiego we właściwej instytucji.

Czas na złożenie wniosku to rok, ale zalecamy nie tracić czasu i  dokonać tego do 3 miesięcy od narodzin dziecka lub w ciągu miesiąca od adopcji bądź przejęcia opieki.

Zachowanie powyższych terminów powoduje liczenie prawa do świadczenia od dnia porodu (adopcji lub przejęcia opieki). W przypadku niedotrzymania ww. terminów  otrzymasz świadczenie w miesiącu, w którym złożysz wniosek.

Aby dowiedzieć się, gdzie otrzymać świadczenie najlepiej zadzwoń do swojego urzędu miasta i dowiedz się, która jednostka w Twoim mieście zajmuje się świadczeniami rodzicielskimi. Mogą to być:

 • urząd miasta
 • miejski ośrodek pomocy rodzinie
 • inne lokalne ośrodki pomocy społecznej

wniosek o kosiniakowe

Następnie wypełnij wniosek, który możesz pobrać tutaj. Do poprawnego wypełnienia będziesz potrzebował danych z dowodu, dane dzieci lub dziecka oraz numer konta bankowego, na które będą wpływały środki.

Wypełniony wniosek musisz dostarczyć osobiście lub wysłać do właściwego urzędu. Możesz także złożyć wniosek przez internet. Aby to uczynic zaloguje się na portal emp@tia poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Uwaga!
Najwygodniejsza metoda logowania do systemu emp@tia to Profil Zaufany. Możesz go założyć w bankowości online swojego konta bankowego.

Ile wynosi świadczenie Kosiniakowe w 2021?

Wysokość kosiniakowego została ustalona przy wprowadzeniu świadczenia (rok 2016) i od tego czasu się nie zmieniła. Wysokość świadczenia jest niezmienna od lat i wynosi dokładnie 1000 zł  miesięcznie. Także i w 2021 nie zmieniło się w kwestii wysokości świadczenia – dalej wynosi on 1000 zł.

Uwaga!
Kosiniakowe jest świadczeniem nieopodatkowanym. Oznacza to, że na konto dostaniesz dokładnie 1000 zł.

Na kwotę kosiniakowego nie wpływa także wysokość dochodów np. pracującego małżonka. Bez względu na sumę zarobków, zasiłek będzie zawsze wypłacony.

kosiniakowe - wysokość

Kto wypłaca świadczenie i ile czeka się na decyzję?

Za wypłatę świadczenia odpowiedzialny jest Miejscki Ośrodek Pomocy Rodzinie, właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Mogą za to odpowiadać również urzędy gminy lub miasta, czy też lokalne ośrodki pomocy społecznej.

Warto też wiedzieć, jak długo czeka się za decyzją po złożeniu wniosku o świadczenie. Właściwy urząd powinien to zrobić w ciagu jednego miesiąca od złożenia wniosku (zakładając, że wniosek zawierał wszystkie niezbędne dokumenty).

Po otrzymaniu decyzji negatywnej masz możliwość  odwołąć się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Czas na napisanie odwołania to 14 dni.

Jak długo można pobierać Kosiniakowe?

Czas wypłaty kosiniakowego zależy od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Podobna sytuacja ma się w przypadku dzieci adoptowanych czy przekazywanych pod opiekę rodzinie zastępczej.

 • 1 dziecko – kosiniakowe będziesz otrzymywać przez 52 tygodnie (1 rok)
 • 2 dzieci – zasiłek otrzymasz przez 65 tygodni (15 miesięcy)
 • 3 dzieci – gwarantuje wsparcie przez  67 tygodni (około 16 miesięcy)
 • 4 dzieci – otrzymasz zasiłek przez 69 tygodni (około 16 miesięcy)
 • 5 dzieci – środki będą przesyłane co miesiąc przez (około 16 miesięcy)

W przypadku urodzenia jednego dziecka (najczęstszą sytuacja) kosiniakowe wypłacane jest przez rok.

Warto wiedzieć…
Jednocześnie możesz pobierać tylko jedno świadczenie. Nie ma na to wpływu liczba wychowywanych dzieci.

Kosiniakowe a becikowe – różnice

Oba świadczenia, na pierwszy rzut oka wiele łączy. Jednak są to zupełnie inne rodzaje wsparcia dla rodziców. Poniższa tabelka wskazuje najważniejsze różnice:

KryteriumKosiniakoweBecikowe
Wypłacana kwota (netto)1 000 zł1 000 zł
Okres wypłacaniajednorazowow zależności od liczby dzieci
Czas na złożenie dokumentówRok od urodzenia lub adopcji3 miesiące od urodzenia lub adopcji
Kryterium dochodówbrak1922 zł netto
PodatekNIENIE
Rozliczane w zeznaniu rocznymNIENIE
Podlega wyruwnaniuTAKNIE

Podsumowanie

Kosiniakowe to świetna inicjatywa, która wspiera matki nieposiadające dochodu w okresie po urodzeniu dziecka. Jest to alternatywa dla zasiłku macierzyńskiego, przysługująca matkom lub opiekunom dziecka pozostającym na bezrobociu. Poniżej najważniejsze rzeczy, jakie powinieneś wiedzieć o kosiniakowym:

 • kwota świadczenia wynosi zawsze 1000 zł netto
 • wsparcie nie podlega opodatkowaniu, czyli wypłacane zawsze w kwocie netto – na Twoje konto trafi 1000 zł
 • pobieranie macierzyńskiego wyklucza możliwość otrzymywania kosiniakowego
 • wniosek o kosiniakowe składa osobiście we właściwym urzędzie lub online, poprzez system emp@tia
 • okres wypłaty kosiniakowego to jeden rok w przypadku jednego dziecka
Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy