Kasa zapomogowo pożyczkowa – najważniejsze informacje

Kasa zapomogowo pożyczkowa – najważniejsze informacje

Zaktualizowano 17-12-2023 Autor: Marta Wycisło

Kasa zapomogowo-pożyczkowa to jedna z form samopomocy pracowniczej, oferująca wsparcie finansowe dla jej członków. W ramach tworzonych w zakładach i firmach kas, pracownicy mogą korzystać z bezzwrotnych zapomóg i nieoprocentowanych pożyczek.

Przeczytaj, jak funkcjonują KZP oraz jakie korzyści niosą dla pracowników.  Z artykułu dowiesz się także, jak świadomie korzystać z dostępnych środków, jakie są warunki przynależności do kas oraz czy wkłady członkowskie podlegają egzekucji.

Czym jest kasa zapomogowo-pożyczkowa?

Kasa zapomogowo pożyczkowa (KZP) realizuje tzw. samopomoc pracowniczą. Co to oznacza?

Że kasy są tworzone przez:

  • pracowników,
  • emerytów,
  • rencistów.

KZP można utworzyć w dowolnym zakładzie pracy. Mogą być także międzyzakładowe. W ich ramach członkowie wnoszą składki, z których wypłacane są bezzwrotne zapomogi oraz zupełnie nieoprocentowane pożyczki (do spłaty w miesięcznych ratach). Zakład pracy nie tylko nie może odmówić możliwości założenia kasy, ale ma prawny obowiązek wspierać ją, bez pobierania żadnego wynagrodzenia. I to we wszystkich kwestiach „technicznych” (np. lokalowych).

Warto wiedzieć!

Podstawą prawną do tworzenia kas zapomogowo pożyczkowych jest Ustawa o związkach zawodowych. I chociaż mogłoby się w związku z tym wydawać, że członkiem kasy może zostać tylko osoba należąca do związków zawodowych — to nieprawda. Nie ma to żadnego znaczenia.

Jak to działa w zakładzie pracy?

By kasa zapomogowo pożyczkowa mogła zostać utworzona, gotowość do przystąpienia musi zadeklarować minimum 10 uprawnionych osób. Z zebraniem chętnych pracowników z reguły nie ma żadnego problemu, ponieważ dzięki KZP można uzyskać:

  • darmową pożyczkę (na krótki lub długi okres),
  • bezzwrotną zapomogę, jeśli są ku temu przesłanki (trudna sytuacja losowa).

Innymi słowy, dzięki kasom, można dysponować dodatkowym, nieoprocentowanym kapitałem i bardzo tanio podreperować swój osobisty budżet. A to wszystko dzięki wpłacaniu miesięcznych składek w odpowiedniej wysokości.

Ważne!

Środki zgromadzone ze składek nie stają się własnością kasy. Pozostają Twoim własnym wkładem, który możesz w dowolnym momencie wycofać.

Zasady funkcjonowania KZP określa wymieniona wcześniej ustawa oraz jej wewnętrzny statut. Z tych aktów prawnych wynikają także przywileje członków kas.

Korzyści z bycia członkiem kasy zapomogowo pożyczkowej

Członkostwo w kasie zapomogowo pożyczkowej wiąże się z:

  • Prawem do gromadzenia oszczędności;
  • Możliwością brania udziału w obradach;
  • Możliwością pełnienia funkcji członka zarządu kasy lub członka komisji rewizyjnej.

Prawo do pożyczek i zapomogi zyskasz natomiast po uregulowaniu opłaty wpisowej i dwóch, kolejnych miesięcznych składek.

Czy wkłady członkowskie może zająć komornik?

Wkłady członkowskie, które wpłaciłeś w ramach kasy zapomogowo pożyczkowej, stanowią Twoją własność. Odchodząc z kasy, zabierasz je ze sobą. W związku z tym, pieniądze na Twoim imiennym koncie w KZP podlegają egzekucji komorniczej.

Urzędnik może je zająć zgodnie z orzeczeniem:

Wkłady umieszczane na rachunku osobistym członka pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej […] podlegają egzekucji według stosowanych odpowiednio przepisów art. 889 i nast. k.p.c. o egzekucji z rachunków bankowych oraz art. 39 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108).

Pamiętaj jednak, że pracodawca przekazuje Twoje środki komornikowi (lub urzędowi) na podstawie przesłanego pisma, w którym określa on, co dokładnie zostało zajęte. Jeśli w dokumencie jest mowa wyłącznie o wynagrodzeniu czy zasiłku chorobowym, gotówka z KZP nie zostanie przekazana.

Oceń tekst

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy