Jak złożyć wniosek 300+ na wyprawkę szkolną

Zaktualizowano 29-12-2019 Opinie 0 Autor: Katarzyna Zet

Dzięki rządowemu programowi Dobry Start każdego roku można dostać 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. Jest to świadczenie, z którego skorzystać mogą wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły poniżej 20. roku życia. Pieniądze nie są wypłacane automatycznie, lecz należy o nie zawnioskować. Dowiedz się, gdzie i jak złożyć wniosek o 300+ oraz w jakim terminie należy to zrobić.

O co chodzi w programie Dobry Start?

300 plusProgram Dobry Start, potocznie nazywany programem 300 plus, to jedna z wielu form pomocy finansowej, jakie oferuje rodzinom polski rząd. Pomimo podobnej nazwy nie ma on nic wspólnego z programem 500+. Jest to bowiem świadczenie w wysokości 300 zł wypłacane tylko raz w roku, które ma na celu pokryć choć częściowo wydatki związane z wyprawką szkolną.

Powyższa kwota przeznaczona jest na każde dziecko uczące się, o ile nie przekroczyło wieku 20 lat lub 24 lata w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Ilość środków przygotowana przez rząd pokrywa potrzeby 4,6 miliona uczniów.

Kto może skorzystać z programu 300+?

O 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczącego się dziecka mogą wnioskować:

 • rodzice (matka lub ojciec),
 • opiekunowie prawni lub faktyczni,
 • rodzice zastępczy,
 • osoby zarządzające ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi (np. dyrektorzy),
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Należy pamiętać, że świadczenie 300 plus przysługuje na każde dziecko, więc rodziny wielodzietne otrzymają stosownie większą kwotę wsparcia. Skorzystanie z pomocy finansowej w ramach programu Dobry Start nie jest uzależnione od dochodów.

Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, to odpowiedni wiek dziecka, a także fakt jego uczęszczania do szkoły. W tym celu konieczne jest wskazanie we wniosku adresu placówki, do której dziecko będzie chodzić w najbliższym roku szkolnym.

Od 2019 roku na środki mogą liczyć nie tylko uczniowie podstawówek i szkół średnich, ale także policealnych i szkół dla dorosłych.

Dzieci chodzące do przedszkola, jak również do „zerówek” prowadzonych w szkołach nie mogą otrzymać 300+. Świadczenie nie przysługuje także studentom.

Jak wypełnić wniosek 300+?

Formularz wniosku o 300 zł na wyprawkę szkolną wraz z załącznikiem można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Należy w nim uzupełnić następujące dane:

 • dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia itd.),
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w najbliższym roku szkolnym,
 • dane szkoły,
 • numer rachunku bankowego, na który ma być wpłacona kwota świadczenia.

Powyższe informacje należy wpisać oddzielnie dla każdego dziecka – w formularzu znajdują się w tym celu osobne rubryki. Pieniądze nie muszą być przelewane na konto, ponieważ można wskazać także inny sposób ich wypłaty np. przekazem pocztowym.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek 300 plus?

Wnioski na 300+ można składać w formie papierowej w tych samych miejscach, gdzie wnioskuje się o świadczenie Rodzina 500+. Są to najczęściej urzędy gminy lub miasta, lokalne ośrodki pomocy społecznej lub powiatowe centra pomocy rodzinie. Wypełnione formularze można składać osobiście lub przesłać pocztą od 1 sierpnia.

Od 1 lipca, a więc miesiąc wcześniej, wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną można złożyć online w dwojaki sposób:

 • po zalogowaniu się do swojego konta w bankowości elektronicznej,
 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Emp@tia.

W tym celu należy wcześniej założyć konto na tym portalu przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Profil zaufany jest też konieczny do złożenia wniosku w bankowym serwisie transakcyjnym.

Niestety nie wszyscy mogą złożyć wnioski o 300+ online – nie mogą tego zrobić m.in. rodzice zastępczy, czy też zarządzające placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Dla nich dostępna jest wyłącznie metoda tradycyjna za pomocą papierowego formularza.

Ogólnie termin na wnioskowanie o świadczenie w ramach programu Dobry Start trwa każdego roku od 1 lipca do 30 listopada.

Środki przekazywane są dość szybko – do 30 września otrzymują je osoby, które złożyły wnioski w lipcu i sierpniu, natomiast pozostali czekają na pieniądze maksymalnie 2 miesiące.

Dodaj swoją opinię

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy