Jak napisać testament? Darmowy wzór

Jak napisać testament? Darmowy wzór

Zaktualizowano 19-08-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Testament nie jest dokumentem, który powinien spisać wyłącznie senior. Ze względu na to, że zabezpiecza on najbliższych i pozwala rozporządzać majątkiem zgodnie z własnymi przekonaniami, sporządzenie go przez każdą osobę, która posiada rodzinę i pewne aktywa, niesie za sobą korzyści.

Nie jest to w żadnym wypadku zabobonne „kuszenie losu”, a jedynie działanie podyktowane troską o krewnych. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, jak napisać testament oraz poznasz przykładowy wzór tego pisma.

Co to jest testament?

Testament to dokładna instrukcja dotycząca rozporządzenia majątkiem spadkodawcy po jego śmierci, która jest nadrzędna wobec dziedziczenia ustawowego. Można więc powiedzieć, że zdanie zmarłego sprzed jego śmierci stoi ponad prawem spadkowym.

Dziedziczenie ustawowe stosuje się w sytuacji:

 • braku testamentu,
 • braku powołania spadkobiercy w testamencie,
 • zrzeczenie się spadku wszystkich powołanych spadkobierców.

Testament może spisać każdy, kto ukończył 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zawsze przedstawia on wolę wyłącznie jednej osoby. Nie można go sporządzić np. jako małżeństwo – testamenty wspólne nie są zgodne z polskim prawem.

W jaki sposób napisać testament?

Testament jest ważnym i wiążącym pismem, kiedy sporządzimy go odręcznie i opatrzymy datą oraz podpisem, który składamy obowiązkowo bezpośrednio pod jego treścią.

Nie musimy poświadczać go notarialnie, jednak dokument, sporządzony w obecności notariusza najtrudniej podważyć.

Istnieją także wyjątkowe sytuacje, w których dopuszcza się sporządzenie testamentu:

 • ustnego,
 • urzędowego,
 • podróżnego,
 • wojskowego

Testament — gotowy wzór

W związku z tym, że sytuacja — ta materialna, ale także rodzinna — każdego człowieka jest zupełnie inna, nie istnieje uniwersalny wzór testamentu, który będzie odpowiedni dla każdego.

Treść dokumentu należy zawsze dostosować do swojej indywidualnej sytuacji. Poniżej najprostsze przykłady jak napisać testament:

Wzór 1:

Warszawa, 1 stycznia 2023 r.

TESTAMENT

Ja, podpisana niżej Anna Kowalska legitymująca się numerem PESEL XXXXXXXXXXX, oświadczam, że na mojego jedynego spadkobiercę powołuję męża Jana Kowalskiego, legitymującego się numerem PESEL XXXXXXXXXXX.

Wzór 2:

Kraków, 01.01.2023 r.

TESTAMENT

Ja, niżej podpisany Piotr Nowak o numerze PESEL XXXXXXXXXXX, powołuję do spadku po mnie w równych częściach moje dzieci:

Stefana Nowaka, numer PESEL XXXXXXXXXXX;

Brygidę Nowak, numer PESEL XXXXXXXXXXX;

Karola Nowaka, numer PESEL XXXXXXXXXXX.

Wzór 3:

Wrocław, 01.01.2023 r.

TESTAMENT

Ja, Marta Wróbel, legitymująca się nr PESEL XXXXXXXXXXX, przekazuję cały spadek na ręce męża Roberta Wróbla o nr PESEL XXXXXXXXXXX, za wyjątkiem samochodu marki Y o numerze rejestracyjnym ZZZ ZZZZ, który ma trafić do zapisobiercy – syna Kornela Wróbel, legitymującego się nr PESEL XXXXXXXXXXX.

Wzór 4:

Gdańsk, 01.01.2023 roku

TESTAMENT

Ja, Antoni Sikora (nr PESEL XXXXXXXXXXX), powołuję do spadku po mnie w 60% żonę – Magdalenę Sikorę (nr PESEL XXXXXXXXXXX) oraz w 40% córkę – Liliannę Sikorę, wydziedziczając jednocześnie syna – Gniewosza Sikorę (nr PESEL XXXXXXXXXXX) przez wzgląd na brak jakiegokolwiek kontaktu z jego strony i porzucenie rodziny.

Wzór 5:

Bydgoszcz, 01.01.2023 r.,

TESTAMENT

Ja, Bogusława Sojka (nr PESEL XXXXXXXXXXX), powołuję na spadkobierczynie obie córki w częściach równych:

Katarzynę Sojkę (nr PESEL XXXXXXXXXXX),

Paulinę Górę (nr PESEL XXXXXXXXXXX).

W przypadku braku możliwości przyjęcia spadku przez którąkolwiek z nich, na jej miejsce powołuję mojego brata Pawła Wolnego (nr PESEL XXXXXXXXXXX).

Każdy przedstawiony tu jako przykład testament, może być napisany zarówno odręcznie jak i u notariusza. Niezależnie od tego, jakie zapisy zawiera. Jedynym wyjątkiem jest tzw. zapis windykacyjny, który wymaga poświadczenia notarialnego.

Testament notarialny

Testament notarialny spisujemy w obecności notariusza, który ze względu na doskonałą znajomość prawa i wymaganych procedur jest w stanie pomóc nam sporządzić dokument w sposób precyzyjnie wyrażający naszą wolę i trudno podważalny.

To sprawia, że na wizytę w kancelarii celem opisania swoich wytycznych decyduje się większość osób.

Ile kosztuje testament u notariusza?

Taksa notarialna wynagradzająca urzędnikowi jego pracę przy tworzeniu z nami testamentu, wynosi 50 zł. To maksymalna ustawowa wartość standardowego dokumentu.

Jeżeli w treści zostaną umieszczone dodatkowe zapisy, możemy zapłacić więcej:

 • za zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionej osoby prawa do zachowku (wydziedziczenie) – 150 zł;
 • za odwołanie wcześniejszego testamentu – 30 zł;
 • za zapis windykacyjny – 200 zł.

Zapis windykacyjny oznacza, że spadkobierca nabywa zapisane mu w ten sposób aktywa z chwilą otwarcia spadku.

Zapis windykacyjny może dotyczyć:

 • rzeczy oznaczonej co do tożsamości;
 • zbywalnego prawa majątkowego;
 • przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;
 • ustanowienia użytkowania lub służebności;
 • ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Jakie dokumenty przy testamencie u notariusza?

Podjęcie czynności mających na celu sporządzenie testamentu notarialnego wymaga posiadania ze sobą w kancelarii:

 • własnego dokumentu tożsamości;
 • danych osób, które mają zostać ujęte w dokumencie – oprócz imion i nazwisk konieczny będzie numer PESEL, data urodzenia oraz imiona rodziców;
 • dokumentów potwierdzających prawa do tych elementów spadku, które będą stanowiły przedmiot ewentualnych zapisów windykacyjnych.

Testament odręczny – czy jest mniej ważny niż notarialny?

Warto wiedzieć, że nawet jeśli jako spadkodawcy sporządzimy nasz testament u notariusza, a w późniejszym czasie zmienimy zdanie i spiszemy naszą wolę na papierze – wiążący będzie dokument z późniejszą datą, bez względu na to, czy jest potwierdzony notarialnie, czy nie.

To oznacza, że pismo notarialne o tym charakterze nie ma pierwszeństwa nad odręcznym. Liczy się zachowanie chronologii.

Jednocześnie należy pamiętać, że każdy późniejszy testament nie odwołuje poprzedniego w sposób automatyczny.

Jeśli w nowym dokumencie odwołanie nie jest jasno określone, nie zostaną wykonane wyłącznie te zapisy, które stoją w sprzeczności z treścią nowego pisma.

Testament ustny

Testamentem ustnym nazywamy (obok podróżnego i wojskowego) szczególne oświadczenie rozporządzające majątkiem po śmierci.

W sytuacji, kiedy jesteśmy zagrożeni rychłą śmiercią i nie mamy możliwości zachowania tradycyjnej, pisemnej formy testamentu, możemy naszą ostatnią wolę podyktować w obecności trzech świadków.

To jedyne okoliczności, które zgodnie z prawem kwalifikują ustne oświadczenie jako testament.

Ile jest ważny testament po śmierci?

Testament jest dokumentem bezterminowym, bez daty, z jaką ulegnie przedawnieniu.

Każdy, kto jest w posiadaniu takiego pisma, sporządzonego przez osobę trzecią, ma prawny obowiązek złożenia go w sądzie spadku w chwili otrzymania informacji o śmierci jego autora, nawet jeśli dowie się o niej dopiero wiele lat po jej faktycznej dacie. Zaniechanie tego obowiązku podlega karze.

Czy można podważyć testament?

Testament można podważyć, jednak nie robi się tego bezpośrednio u notariusza, a sądownie. Dopóki notariusz nie odnotuje zgodnej woli odnośnie spadku od wszystkich osób ujętych w dokumencie, nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.

Podważenie pisma przez kogokolwiek, również wstrzyma realizację ostatniej woli testatora.

Prawo do podważenia testamentu (w przeciwieństwie do samego dokumentu) może jednak ulec przedawnieniu w terminie 10 lat od zakończenia sprawy spadkowej.

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy