Ile można dorobić do renty i do emerytury?

Ile można dorobić do renty i do emerytury?

Zaktualizowano 21-08-2023 Autor: Marta Wycisło

Aktywne życie zawodowe po przejściu na emeryturę to rzeczywistość wielu Polaków. Każdy, kto pobiera świadczenie z ZUS, musi jednak wiedzieć, ile można dorobić do renty i do emerytury, by całkowicie nie stracić do nich praw oraz aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie obniżył miesięcznych wypłat. O wszystkich regulacjach prawnych dotyczących zarabiania na emeryturze piszemy poniżej.

Praca na emeryturze i rencie — czy to możliwe?

Kiedy zyskujemy prawo do emerytury, nie musimy całkowicie wycofywać się z rynku pracy. Ponowne podjęcie zatrudnienia jest możliwe. W dzisiejszych czasach wielu seniorów dorabia do emerytury. Dla niektórych istotne są kwestie finansowe, inni – potrzebują tego typu aktywności dla zdrowia psychicznego lub decydują się na nią z obawy przed społeczną izolacją.

Najpopularniejszym modelem zatrudnienia wśród emerytów jest praca w niepełnym wymiarze. Wybierając wykonywanie zajęcia wyłącznie na część etatu, pozwalamy sobie na zwolnienie tempa życia i odpoczynek, przy jednoczesnym zachowaniu benefitów płynących z dodatkowego zatrudnienia.

Korzyści i wady dorabiania do świadczeń emerytalnych

Choć podjęcie pracy po przejściu na emeryturę ma wiele zalet, zanim się na nie zdecydujemy, warto poznać obie strony medalu, a więc zarówno plusy, jak i minusy dorabiania podczas pobierania świadczenia.

Zalety:

 • Wyższy poziom stabilizacji finansowej – dodatkowe źródło dochodu lepiej zabezpiecza naszą obecną sytuację oraz przyszłość;
 • Zachowanie aktywności umysłowej oraz fizycznej – regularne wykonywanie zadań i obowiązków może mieć pozytywny wpływ na samopoczucie i zdrowie;
 • Kontakt z innymi – więzi społeczne i brak poczucia samotności to bardzo istotne kwestie, szczególnie w podeszłym wieku.

Wyzwania, jakie niesie za sobą podjęcie dodatkowego zatrudnienia to z kolei:

 • Mniej czasu na odpoczynek – jako osoby starsze musimy szczególnie dbać o balans między pracą a czasem wolnym;
 • Możliwość utraty części lub całości świadczeń emerytalnych, jeśli nasz dochód będzie zbyt wysoki.

Ile można dorobić do emerytury?

Zmiany w limitach dorabiania do emerytury czy renty mają miejsce co kwartał. Co trzy miesiące kwoty te mogą zmaleć lub zwiększyć się. Od marca 2023 roku, górny limit, w ramach którego można bezpiecznie dorabiać, wynosi 4 713,50 zł brutto.

Ważne!

Jeśli osiągnęliśmy już powszechny wiek emerytalny – limity nas nie dotyczą. Możemy osiągać dochody ze stosunku pracy na dowolnym poziomie.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której emeryt otrzymuje dopłatę do minimalnej emerytury gwarantowanej. W takim przypadku nie może dorobić więcej niż kwota podwyższenia. W przeciwnym wypadku straci ją (co czasami i tak jest dla niego bardziej opłacalne finansowo).

Emerytura a zatrudnienie — nowe przepisy z 2023 roku

Zgodnie z danymi za zeszły rok, końcówka pierwszego i drugi kwartał 2023 roku przyniósł podwyższenie limitu przychodu, który można osiągać, dorabiając na emeryturze. Kwota ta, jest wyższa o 177 zł od limitu z okresu: grudzień 2022-luty 2023.

Kwestia ta wygląda podobnie również w przypadku renty.

Ile można dorobić do renty?

Kwoty, które bez żadnych konsekwencji finansowych możemy dorabiać do różnego rodzaju rent, prezentują się następująco:

 • 794,35 zł — dla rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 595,80 zł — dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 675,24 zł — dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Aktywni zawodowo renciści rodzinni będą mogli przestać trzymać się wyznaczonych limitów, kiedy tylko osiągną 60 lub 65 lat, a więc nabędą prawa emerytalne i zawnioskują o emeryturę. Po otrzymaniu świadczenia nie trzeba już rozliczać się z ZUS-em i można dorabiać bez ograniczeń.

Z podobną sytuacją spotkają się inwalidzi wojskowi czy wojenni.

Ile może dorobić emeryt mundurowy?

Emeryt mundurowy, czyli rencista-inwalida wojenny, wojskowy, lub osoba, której niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, może dorabiać całkowicie bez ograniczeń. Nieważne, jaki dochód wygeneruje – świadczenie pozostanie takie samo i będzie co miesiąc wypłacane przez ZUS w pełnej wysokości.

Takich osób możemy wyszczególnić w polskim prawie znacznie więcej.

Zawieszenie emerytury a dodatkowe zarobki

Zawieszeniu lub zmniejszeniu może ulec wyłącznie emerytura osoby, która podjęła stosunek pracy przed jej nabyciem lub nie osiągnęła wieku emerytalnego, a przeszła na świadczenie z ZUS.

W takich wypadkach osiągnięcie przychodu na poziomie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto skutkuje wstrzymaniem wypłat.

Pamiętaj!

Kwota świadczenia nigdy nie jest modyfikowana ze względu na dodatkowe przychody dla osób takich jak:

 • Renciści wojenni,
 • Renciści wojskowi,
 • Osoby otrzymujące rentę rodzinną po zmarłych rencistach wojskowych lub wojennych,
 • Osoby otrzymujące emeryturę z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku świadczenia przedemerytalnego.

Czy można dorabiać na świadczeniu przedemerytalnym?

Podjęcie zatrudnienia, kiedy pobieramy świadczenie emerytalne, jest możliwe, jednak towarzyszą mu pewne limity.

 1. ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia przedemerytalnego, jeśli nasze przychody są wyższe niż 70 procent przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Świadczenie może także ulec zmniejszeniu. Wydarzy się to w sytuacji osiągania przychodów na poziomie wyższym niż 25% przeciętnego wynagrodzenia.
Ważne!

W obu przypadkach mowa o zarobkach z działalności, od których należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne.

Innymi słowy, by zachować pełną kwotę otrzymywanego zasiłku, nie należy zarabiać więcej niż 19 039,20 zł rocznie. By całkowicie nie utracić prawa do zasiłku, roczny dochód nie może natomiast przekroczyć 53 308,80 zł. To kwoty obowiązujące od 1 marca 2023 roku.

Oceń tekst

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy