Ile kosztuje rozwód w 2023

Ile kosztuje rozwód w 2023

Zaktualizowano 21-08-2023 Autor: Katarzyna Zet

Koszty rozwodu możemy podzielić na te emocjonalne, których nie da się zmierzyć i finansowe – związane z przeprowadzeniem procedury rozwiązania związku małżeńskiego w sądzie.

W poniższym artykule skupimy się na tych drugich, jednak wbrew pozorom również nie sposób precyzyjnie ich określić. Wiele zależy od poziomu zgodności współmałżonków, którzy zdecydowali się na postępowanie rozwodowe.

Rozłóżmy temat na czynniki pierwsze i spróbujmy oszacować, ile kosztuje rozwód.

Ile może kosztować rozwód?

Sprawy rozwodowe mogą generować opłaty na naprawdę zróżnicowanym poziomie. Inną kwotę zapłaci bowiem bezdzietna para bez wspólnego majątku, która chce rozwieść się szybko, bez orzekania o winie, a inną – współmałżonkowie, którzy muszą podczas rozprawy rozwiązać kwestie podziału majątku, opieki nad dziećmi i alimentów, a jednocześnie oboje mają na te aspekty zupełnie inny pomysł i rozprawa ciągnie się latami.

 • Maksymalnie rozwód może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych
  główną składową tej kwoty będzie wynagrodzenie adwokata.
 • Minimalne koszty, które finalnie na pewno poniesie każdy ze współmałżonków to 150 zł
  choć kwota, którą należy wygospodarować „na start” jest nieco wyższa. Dotyczy pozwu rozwodowego, lecz jej część ulega w niektórych przypadkach zwrotowi.

Ile kosztuje pozew rozwodowy?

Aby sąd mógł rozwiązać związek małżeński, musi otrzymać pozew. Przy składaniu tego dokumentu należy uregulować opłatę sądową w wysokości 600 zł.

Jeżeli rozwód nie będzie wymagał orzeczenia o winie, sąd zwróci powodowi 300 zł, a druga część kosztów pozwu zostanie rozłożona na byłych małżonków po połowie, co oznacza, że zapłacą oni po 150 zł.

Często jednak koszty pozwu to nie wszystko.

Koszt rozwodu – co się na niego składa?

Na cenę rozwodu będą miały wpływ różne czynniki:

 • Stopień zawiłości sytuacji rodzinnej współmałżonków;
 • Skala postępowania dowodowego;
 • Ilość zgłaszanych w toku postępowania wniosków;
 • Wynagrodzenie adwokata.

Pozew sądowy
Jak już wspominaliśmy, sprawa rozwodowa zaczyna się złożeniem pozwu i wniesieniem opłaty do właściwego sądu.

Podział majątku
Sąd dokonujący podziału majątku pobiera dodatkową opłatę:

 • 300 zł, jeśli projekt podziału jest taki sam u obu stron postępowania;
 • 1000 zł, jeśli projekt nie jest zgodny.

Adwokat
Reprezentacja pełnomocnika wymaga opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Ważne!

Nie uiszczamy jej na rachunek sądu, tylko właściwego urzędu miasta.

Nasz adwokat pobierze od nas również oczywiście opłatę za świadczenie swoich usług – jego wynagrodzenie może być bardzo zróżnicowane. Przyjrzymy mu się dokładniej w ostatnim akapicie. Jeżeli chcemy uniknąć tego kosztu, możemy zawnioskować o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Dodatkowe koszty
Opłaty, które mogą pojawić się w toku sprawy, będą zależały od jej charakteru. Mogą być to na przykład koszty związane z wydaniem opinii biegłych sądowych, czy wywiad kuratora rodzinnego.

Jakie mogą być dodatkowe koszty rozwodu – wyjaśnienie

Rozwód nie zawsze ogranicza się wyłącznie do opłaty za pozew i adwokata. Każda dodatkowa kwestia do rozstrzygnięcia, jest równoznaczna z kolejnymi kosztami.

 1. OZSS (Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych) – powoływany najczęściej w sytuacji rozbieżnych opinii współmałżonków dotyczących wspólnych, małoletnich dzieci, opieki nad nimi, władzy rodzicielskiej i kontaktów z drugim rodzicem. Koszt wydania opinii przez zespół to od 800 zł do 2 000 zł.
 2. Mediacje rozwodowe – sąd kieruje na nie współmałżonków, by pomóc im zawrzeć ugodę. Rolą mediatora nie jest przekonać strony do zaniechania rozwodu, ale wypracowania jednomyślnej opinii dotyczącej podziału majątku, czy dzieci. Pierwsze spotkanie z mediatorem to koszt 150 zł. Każde następne – 100 zł.
 3. Kurator rodzinny – wykonuje wywiad środowiskowy, który ma pomóc w orzeczeniu o wszystkich aspektach dotyczących małoletnich dzieci pary kończącej swój związek małżeński. Kosztuje 80 zł. Czasem wykonuje się go podwójnie – zarówno w miejscu zamieszkania matki, jak i ojca.
 4. Opinia biegłego sądowego – mowa najczęściej o psychologach, psychiatrach czy lekarzach innych specjalizacji, którzy mają pomóc rozstrzygnąć kwestie sporne w sprawie rozwodowej. Koszt pojedynczej opinii to od 800 zł do 2 000 zł.
 5. Zmiana nazwiska na panieńskie – koszt powrotu do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego to 11 zł, które uiszcza się wraz ze złożeniem stosownego oświadczenia w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Ile kosztuje sprawa rozwodowa – przykład

Poniżej przedstawiamy przykładowe koszty rozprawy rozwodowej:

 • Opłata za złożenie pozwu – 600 zł;
 • Koszt mediacji – 450 zł;
 • Wywiad kuratora rodzinnego – 80 zł;
 • Opinia biegłego sądowego – 800 zł;
 • Powołanie OZSS (opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych) – 1 000 zł;
 • Wynagrodzenie prawnika – 4 000 zł.

Łączna przykładowa kwota do zapłaty w związku z przeprowadzeniem rozwodu, to w tym przypadku 6 930 zł. Dużo mniej zapłaci para, która rozwiedzie się za porozumieniem stron.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Jeżeli małżonkowie nie mają wobec siebie żadnych roszczeń i są zgodni jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi oraz podział majątku, koszty postępowania sądowego są bardzo niewielkie.

Opłata za pozew wynosi początkowo 600 zł, jednak sąd po wydaniu orzeczenia bez winy po stronie jednego ze współmałżonków zwraca połowę tej kwoty, a resztę dzieli między byłych współmałżonków. Rozwód bez orzekania o winie kosztuje więc zasadniczo 150 zł.

To jednak nieczęsta sytuacja. Poniżej opisujemy też, kto reguluje wszystkie dodatkowe koszty, które nierzadko pojawiają się w toku sprawy rozwodowej.

Kto ponosi koszt sprawy rozwodowej?

W postępowaniu cywilnym to strona przegrywająca musi opłacić koszty procesu, jeśli więc sąd wyda orzeczenie o wyłącznej winie jednego z byłych małżonków, to on będzie musiał ponieść wszystkie opłaty na rzecz instytucji.

Z tą samą sytuacją będziemy mieć do czynienia w związku z orzeczeniem o alimentach – małżonek, który będzie je płacił, ureguluje także opłatę w związku z zasądzonym roszczeniem.

Wyjątkiem może być płatność za opinie biegłych – sąd może orzec o konieczności zapłaty przez stronę, która wniosła o jej wydanie.

Czy możliwe jest zwolnienie z kosztów sądowych przy rozwodzie?

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, osoba składająca pozew rozwodowy może wystosować wniosek z prośbą o zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłaty sądowej. Najczęściej robi to, kiedy jej sytuacją materialna nie jest wystarczająco stabilna, by móc pozwolić sobie na tego typu koszt.

Aby sąd mógł zwolnić powoda z konieczności zapłaty, do pozwu załącza się oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Tego typu zwolnienie nie dotyczy jednak wynagrodzenia adwokata. Jeśli chcemy uniknąć płatności za pracę prawnika, musimy złożyć osobny wniosek – o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej?

Określenie dokładnej kwoty wynagrodzenia adwokata czy radcy prawnego, który będzie nas reprezentował podczas rozwodu, jest niemożliwe, ponieważ każda sprawa kończącą związek małżeński jest inna i wymaga innego nakładu czasu i pracy specjalisty, a każdy adwokat ma inny cennik.

Można przyjąć, że orientacyjny koszt porady prawnej w sprawie o rozwód to 250 zł za jedną godzinę, a poprowadzenie sprawy przez adwokata będzie wynosiło minimum 3 000 zł.

5 (Ilość ocen: 2)

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy