Ile kosztuje rozwód w 2023

Zaktualizowano 04-01-2023 Opinie 0 Autor: Katarzyna Zet

Dane dotyczące rozwodów w Polsce są od dawna niepokojące – statystycznie na 2 zawarte małżeństwa przypada 1 rozwód.

Oficjalnie najczęstsze powody rozwodów to niezgodność charakterów, zdrada i nadużywanie alkoholu, jednak tak naprawdę przyczyny rozstań leżą również w zmianach społecznych m.in. w migracji zarobkowej, czy dużo lepszej sytuacji zawodowej kobiet, która ułatwia im podjęcie decyzji o odejściu od męża.

Decydując się na formalne rozstanie z małżonkiem, warto wiedzieć, ile kosztuje rozwód, ponieważ niestety „odzyskanie wolności” w Polsce nie jest tanie.

Podstawowe koszty sądowe związane z rozwodem

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków lub miejsca zamieszkania małżonka pozwanego.

Pozew o rozwód można złożyć z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie – w każdym wypadku musi jednak dojść do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ponieważ to jest podstawą orzeczenia o rozwodzie.

Wnosząc do sądu pozew o rozwód, należy liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej – jest ona stała i wynosi 600 zł.

Ważne! Jeżeli strona wnosząca pozew do sądu o rozwód (tzw. powód) nie ma środków na uiszczenie opłaty sądowej, może zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych.

Wymaga to złożenia stosownego wniosku wraz z formularzem opisującym stan majątkowy i wysokość uzyskiwanych dochodów. Jeśli wniosek jest uzasadniony, sąd może zwolnić powoda z kosztów w całości lub części.

Warto także pamiętać, że w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, strona, której winę rozpadu małżeństwa udowodniono, ponosi w całości koszty sądowe.

Koszty dodatkowe w sprawach o rozwód

Oprócz wpisu stałego opłacanego wraz z wnoszeniem pozwu o rozwód istnieją jeszcze inne opłaty sądowe, które w niektórych przypadkach trzeba uiścić. Są to przede wszystkim:

  • opłata z tytułu orzeczenia sądu o eksmisji małżonka – 200 zł,
  • opłata z tytułu orzeczenia o podziale majątku – 1000 zł (lub 300 zł, jeśli orzeczenie nastąpiło na podstawie ugody między małżonkami),
  • opłata z tytułu orzeczenia alimentów na rzecz małżonka – 5% ich rocznej wartości.

Kwestie związane z opieką nad dziećmi oraz alimentami na dzieci są rozstrzygane przez sąd w ramach głównego procesu rozwodowego i nie wymagają dodatkowych opłat.

Dodatkowe koszty mogą być również związane z podziałem majątku. Chodzi o sytuację, gdy konieczna jest wycena wartości składników majątku przez biegłych, wówczas strony są obciążane kosztami biegłych.

Koszty adwokata w sprawie o rozwód

Niestety sprawy rozwodowe z reguły mają charakter sporny (tylko w wyjątkowych przypadkach małżonkowie chcą ugodowo rozstać się za porozumieniem stron), dlatego strony zwykle korzystają z pomocy adwokatów.

Koszty usług adwokata lub radcy prawnego zależą od wielu czynników, dlatego trudno podać konkretną stawkę. Ogólnie stawki dla prawników w sprawach prostych bez orzekania o winie zaczynają się od około 1000 zł.

Jeśli natomiast rozwód ma być z orzeczeniem o winie, a małżonkowie walczą o majątek lub opiekę nad dziećmi, koszty pełnomocnika mogą wzrosnąć do kilku tysięcy.

Warto pamiętać, że strona, której nie stać na opłacenie adwokata, może zwrócić się do sądu z prośbą o ustanowienie pełnomocnika z urzędu – procedura wnioskowania jest tu podobna jak w przypadku zwolnienia z kosztów sądowych, czyli wymaga udowodnienia trudnej sytuacji finansowej.

Należy jednak mieć na względzie to, że aby otrzymać adwokata z urzędu, sąd najpierw musi uznać zasadność jego powołania.

Jak widać, koszty rozwodu nie są małe. W sprawach skomplikowanych, gdzie spór małżonków toczy się o majątek i orzeczenie o winie, należy liczyć się z wydatkiem rzędu minimum kilku tysięcy złotych.

Choćby z tego względu warto jeszcze raz dobrze przemyśleć decyzję o rozstaniu, a przynajmniej spróbować rozstać się z małżonkiem w drodze porozumienia.

Polubowne załatwienie sprawy zawsze jest tańsze niż walka „na noże do ostatniej kropli krwi”, jest też korzystniejsze dla zdrowia i przede wszystkim dla dzieci, dla których spór rozstających się rodziców jest zwykle bardzo traumatycznym przeżyciem.

5/5 - (1 vote)

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy