Faktoring czyli płynność finansowa dla firm

Faktoring czyli płynność finansowa dla firm

Zaktualizowano 10-03-2024 Autor: Arkadiusz Stal

Według danych Krajowego Rejestru Długów aż 89% polskich przedsiębiorców boryka się z problemem nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów. Średni czas oczekiwania na zapłatę faktury wynosi przeciętnie przeszło 3 miesiące. Zatory płatnicze zagrażają płynności finansowej przedsiębiorstwa, a więc w konsekwencji także jego możliwości funkcjonowania. Faktoring to jeden ze sposobów na rozwiązanie tego problemu.

Czym jest faktoring?

Faktoring to specjalistyczna usługa finansowa skierowana do firm, która w dużym skrócie polega na zapewnieniu im finansowania z tytułu wystawionych faktur wobec kontrahentów najpóźniej w dniu ich wymagalności.

Cały proces przebiega mniej więcej w następujący sposób:

  1. Przedsiębiorstwo (faktorant) wystawia faktury za sprzedane towary lub usługi z odroczonym terminem płatności np. 30 dni.
  2. Firma świadcząca usługi faktoringowe (faktor) przejmuje faktury od przedsiębiorstwa (faktoranta) jeszcze przed upływem ich terminu zapłaty (np. w 5 dniu po dacie ich wystawienia).
  3. Z tytułu przekazania faktur przedsiębiorstwo otrzymuje od faktora środki finansowe będące równowartością kwot należnych z tytułu tych faktur (czasami jest ona pomniejszoną o prowizję dla faktora np. 5%).

W efekcie przedsiębiorstwo ma do dyspozycji środki z tytułu wystawionych faktur najpóźniej w terminie ich wymagalności bez względu na to, czy faktury te zostaną uregulowane przez kontrahentów.

Rodzaje faktoringu

Faktoring jest dzisiaj oferowany w bardzo różnych wariantach i właśnie od warunków szczegółowych zależy koszt i opłacalność tej usługi. Warto tu wymienić kilka najważniejszych rodzajów faktoringu:

  • faktoring bez regresu – to w tym wariancie faktor przejmuje na siebie windykację należności z tytułu faktur, a więc rzeczywiście niemal w 100% eliminuje ryzyko powstania zatorów płatniczych – ta opcja sprawdza się więc w przypadku firm podejmujących współpracę z dużą liczbą nowych kontrahentów, których rzetelność płatnicza nie jest jeszcze sprawdzona,
  • faktoring z regresem – w tym przypadku przedsiębiorstwo otrzymuje natychmiastowe finansowanie z tytułu wystawionej faktury, ale gdy kontrahent jej nie opłaci w wyznaczonym terminie, otrzymane środki należy zwrócić do faktora. Ta opcja sprawdza się więc w sytuacji wystawiania faktur znanym i sprawdzonym kontrahentom, którzy życzą sobie długiego terminu płatności – dzięki temu przedsiębiorstwo nie musi czekać długo na zapłatę, a z drugiej strony nie ryzykuje w aż tak dużym stopniu problemami z odzyskaniem należności,
  • faktoring globalny – przedsiębiorstwo zobowiązane jest przekazywać wszystkie faktury do faktoringu,
  • faktoring pojedynczy – przedsiębiorstwo samodzielnie decyduje, które faktury przekazać do faktora.

Zalety i wady faktoringu

Faktoring już w samej swojej istocie niesie wiele korzyści, ponieważ zapewniając przedsiębiorstwu natychmiastowe finansowanie faktur, zwiększa dostęp do gotówki i realnie wpływa na poprawę płynności finansowej firmy. Ta z kolei pozwala przedsiębiorstwu nie tylko bez przeszkód prowadzić bieżącą działalność, ale także planować i realizować rozwój oraz inwestycje. Warto dodać, że faktoring pod tym względem bywa korzystniejszy od kredytu obrotowego, ponieważ w przeciwieństwie do niego nie powoduje zadłużenia firmy, nie wpływa także na jego zdolność kredytową.

Duża ilość wariantów faktoringu pozwala firmom także dość elastycznie dostosować usługę do swoich potrzeb, co również jest dużą korzyścią. Co więcej, aby pozyskać finansowanie poprzez faktoring, nie trzeba spełniać wyśrubowanych wymogów jak przy załatwianiu kredytu.

Usługi faktoringowe są oczywiście odpłatne i jest to ich największa wada. Sposób rozliczania faktoringu może wyglądać bardzo różnie – najczęściej stosuje się prowizję naliczaną od wartości przekazanych faktur, choć równie popularne są np. opłaty abonamentowe w stałej wysokości.

5 (Ilość ocen: 2)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy