ERIF – co to za rejestr dłużników?

ERIF – co to za rejestr dłużników?

Zaktualizowano 23-12-2023 Autor: Magdalena Godzieba

W Polsce funkcjonują różne rejestry i biura informacji o konsumentach. Gromadzą one i przetwarzają zarówno pozytywne, jak i negatywne zdarzenia. Dzięki dostępowi do baz, firmy pożyczkowe oraz banki mogą w zautomatyzowany sposób sprawdzać rzetelność swoich potencjalnych klientów. Jednym z takich dużych rejestrów jest ERIF. Jak dokładnie działa i na jakich zasadach przetwarza nasze dane? Zapraszamy do lektury.

Czym jest ERIF?

ERIF to skrót od nazwy Europejski Rejestr Informacji Finansowej. System powstał w 2003 roku i zintegrowany jest z Biurem Informacji Gospodarczej, a dokładnie jest to jedna z 5 instytucji, która działa w ramach BIG. Funkcja ERIF polega na przyjmowaniu informacji, ich przetwarzaniu oraz udostępnianiu uprawnionym podmiotom.

ERIF funkcjonuje na podstawie przepisów zawartych w kodeksie spółek handlowych. Jego działalność jest więc legalna i regulowana.

Jakie podmioty korzystają z ERIF?

Z rejestru ERIF korzystają przede wszystkim banki oraz firmy pożyczkowe. Jeśli zobaczą one, że osoba wnioskująca o finansowanie, miała w przeszłości problemy z wywiązywaniem się ze swoich umów, mogą wówczas uchronić swój kapitał. Informacje zawarte w rejestrze są więc czynnikiem, który ma znaczący wpływ na ostateczną decyzję pożyczkową.

ERIF to system, który może być wykorzystywany nie tylko w celu ograniczenia ryzyka pożyczkowego, ale także podczas wyboru kontrahentów w swoim biznesie. Wiele firm, na przykład produkcyjnych, posługuje się tym rejestrem przed wysłaniem towaru do swoich klientów i odroczeniem terminu płatności faktury.

Na rynku istnieją jednak także mniej oczywiste podmioty, które mogą korzystać z takich baz. Są to:

 • firmy leasingowe;
 • towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • firmy windykacyjne;
 • prywatni inwestorzy.

Jakie informacje gromadzi ERIF?

ERIF przetwarza informacje na temat firm i konsumentów. Są to dane stricte finansowe i odnoszą się przede wszystkim do do sposobu, w jaki wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. W pobranym raporcie z biura ERIF znajdują się przede wszystkim:

 • dane kontaktowe i identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, adres mailowy i telefon);
 • dane dotyczące działalności gospodarczej, jeżeli raport dotyczy firmy (NIP, REGON, data rejestracji);
 • historia spłat dotychczasowych zobowiązań;
 • informacje o postępowaniach sądowych oraz egzekucjach komorniczych.

Gromadzone w ERIF informacje mogą pochodzić z wielu źródeł – z banków, firm pożyczkowych, z innych rejestrów gospodarczych, a także władz skarbowych, kontrahentów, czy wspólników.

Czy można sprawdzić siebie lub kogoś w ERIF?

Sprawdzenie informacji o sobie lub innym podmiocie nie jest trudne. Należy wystosować w tym celu prośbę do biura ERIF. Informacje przekazywane są w formie elektronicznych raportów. Pobranie informacji o sobie nie częściej niż raz na 6 miesięcy jest darmowe.

Wygenerowanie dokumentu na temat firmy wiąże się jednak z opłatą. Chcąc pobrać dane z wybranego rejestru (BIG, KBIG, KRD, ERIF) należy uiścić opłatę 30 zł. Całościowy raport to koszt 49,99 zł.

Oto krótka instrukcja, która ułatwi pobranie raportu:

 1. Wejdź na stronę internetową erif.pl i przejdź do zakładki ”Dla konsumentów”.
 2. Wybierz funkcję ”Załóż konto”.
 3. Podaj swoje dane osobowe oraz kontaktowe.
 4. Zaloguj się na konto i wybierz opcję generowania raportu. Będzie on widoczny w systemie przez 90 dni.

Za co można trafić do ERIF?

Wbrew pozorom, do bazy ERIF trafiają nie tylko osoby, które nie wywiązują się terminowo ze swoich zobowiązań. Znajdują się w niej także informacje pozytywne i trafiają za zgodą konsumenta lub podmiotu. Zazwyczaj zgody takiej udzielamy przy podpisywaniu umowy o pożyczkę lub kredyt.

Jeśli osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo reguluje swoje zobowiązania finansowe z opóźnieniem lub nie reguluje ich wcale, wówczas wierzyciel może zgłosić ten fakt do biura ERIF. Dochodzi wtedy do zamieszczenia negatywnej notatki. Zanim jednak to się stanie, wierzyciel musi wysłać nam pisemne wezwanie do zapłaty oraz uprzedzić nas o zamiarze wpisania do bazy.

Jako konsumenci, najczęściej jesteśmy narażeni na negatywne wpisy w wyniku nieterminowego regulowania swoich zobowiązań wynikających z chwilówek, kredytów bankowych, kart kredytowych, limitów w kontach, ale także abonamentów telefonicznych.

Ważne!

Do bazy ERIF może zostać wpisana każda osoba fizyczna lub firma, która posiada zobowiązanie na minimum 200 zł, a jego termin spłaty przekroczył 30 dni.

Czy można usunąć negatywny wpis w ERIF?

Najbardziej skuteczną drogą do pozbycia się negatywnych wpisów w bazie ERIF, jest po prostu uregulowanie swoich zobowiązań. Gdy to nastąpi, nasz wierzyciel ma 14 dni na poinformowanie biura ERIF, z kolei to dysponuje 7-dniowym czasem na dokonanie aktualizacji. Do czasu gdy nie pozbędziemy się długu, wykreślenie z rejestru nie będzie więc możliwe.

Jeśli poszukujesz gotówki, a jednocześnie nie masz możliwości wykreślenia z rejestru, rozważ zaciągnięcie pożyczki z wpisani w bazie ERIF i innych. Instytucje pozabnakowe pozwalają pożyczyć  od 2000 do 5000 zł całkowicie online.

Co jeśli znajdzie się błędny wpis na swój temat?

ERIF to baza, która przetwarza informacje zgodnie z prawem i dokładnie weryfikuje je przed zamieszczeniem wpisu. Jest ona członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Błędy we wpisach zdarzają się rzadko, jednak bywa że pojawiają się sytuacje sporne.

Jeśli dojdzie do tego, że w swoim raporcie znajdziemy zapisy, które są dla nas zaskoczeniem, należy podjąć bezzwłoczne działania. Najczęstszą przyczyną nieprawidłowości jest brak aktualizacji ze strony wierzyciela, na przykład co do spłaty całkowitej.

Niestety w dzisiejszych czasach, gdy dostęp do internetowych chwilówek jest dość łatwy, a ludzie nie zawsze dbają o bezpieczeństwo swoich danych, może dojść do wyłudzenia pożyczki. Kiedy wpis w bazie ERIF okaże się dla nas zaskoczeniem, należy skontaktować się z wierzycielem, który zamieścił nasze dane, uzyskać najważniejsze informacje odnośnie zobowiązania i zgłosić ten fakt organom ścigania.

Oceń tekst

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy