Czy renta chorobowa wlicza się do dochodu?

Czy renta chorobowa wlicza się do dochodu?

Zaktualizowano 21-03-2021 Autor: Arkadiusz Stal

Renta chorobowa jest świadczeniem przyznawanym przez ZUS lub KRUS osobom, które ze względu na zły stan zdrowia nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Z jej tytułu wypłacane są co miesiąc środki pieniężne, które mają umożliwić rencistom zaspokojenie różnych potrzeb związanych z utrzymaniem.

Wiele osób zastanawia się, jak należy traktować takie wsparcie finansowe. Czy otrzymując rentę, można pracować? I czy renta chorobowa wlicza się do dochodu, a jeśli tak, czy można na jej podstawie zaciągnąć pożyczkę? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Czy można pracować mając rentę chorobową?

Renta chorobowa przysługuje osobom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy, które mogą wykazać się odpowiednim stażem ubezpieczenia. Z założenia świadczenie to ma na celu zapewnić niezbędne środki finansowe osobom schorowanym lub niepełnosprawnym, które nie są w stanie utrzymać się z pracy zarobkowej. Taką niezdolność do podjęcia pracy orzeka lekarz ZUS i może ją ocenić jako trwałą lub przejściową.

Pomimo tego otrzymywanie renty chorobowej nie wyklucza możliwości zatrudnienia. Rencista może zatem dorabiać do renty, nawet zatrudniając się na pełny etat, czy prowadząc własny biznes. Musi jednak uważać na wysokość osiąganych dochodów, ponieważ jeśli przekroczy określony próg zarobków, ZUS może mu zmniejszyć świadczenie lub nawet zawiesić jego wypłacanie.

Dochód z pracy a zmniejszenie lub zawieszenie renty chorobowej

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić rentę chorobową wyłącznie wtedy, gdy rencista przekroczy określony próg przychodów, od których odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Chodzi więc o przychody uzyskiwane np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło (a tylko wtedy gdy jest oskładkowana), czy z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Renta chorobowa zostanie:

  • zmniejszona – jeśli miesięczne przychody rencisty z ww. źródeł przekroczą wartość 70% przeciętego wynagrodzenia – od 1 marca 2021 roku dochód powodujący zmniejszenie świadczenia wynosi 3820,60 zł,
  • zawieszona – jeśli miesięczne przychody będą wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, od 1 marca 2021 roku dochód powodujący zawieszenie wypłacania renty to 7095,40 zł.

Ważne! Renta chorobowa może być zmniejszona o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o 646,67 zł.

Jeśli więc pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy i znajdziesz zatrudnienie, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości, musisz uważać, by Twoje zarobki nie przekroczyły kwoty 3820,60 zł brutto. Pamiętaj, że tzw. graniczne kwoty przychodu są aktualizowane 4 razy w roku – w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

ile można dorobić na rencie chorobowej

Jako rencista jesteś również zobligowany do poinformowania ZUS o podjęciu zatrudnienia i wysokości osiąganych przychodów. Musisz to zrobić zaraz po rozpoczęciu pracy, jak również raz w roku do końca lutego. W tym drugim przypadku składa się zaświadczenie o przychodach rocznych i jeśli wyniknie z niego, że pobierałeś nienależne świadczenie rentowe (z powodu przekroczenia limitów), będziesz musiał je zwrócić.

Czy renta chorobowa wlicza się do dochodu?

Bez względu na to, czy rencista utrzymuje się wyłącznie z renty chorobowej, czy też dodatkowo pracuje, jego świadczenie rentowe wlicza się do dochodu. Jest ono zatem brane pod uwagę np.:

  • przy rozliczaniu rocznego podatku dochodowego PIT,
  • przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko,
  • przy ocenie zdolności kredytowej podczas ubiegania się o kredyt lub pożyczkę.

Czy dochód z tytułu renty chorobowej jest opodatkowany?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych renta z tytułu niezdolności do pracy podlega opodatkowaniu. Raz w roku, do końca lutego każdy rencista otrzymuje z ZUS PIT 40a, w którym widnieje rozliczenie roczne z tytułu wypłacanego świadczenia rentowego.

Jeśli jesteś rencistą i nie otrzymywałeś w poprzednim roku podatkowym dochodów z żadnych innych źródeł, ani nie korzystasz z żadnych ulg i odliczeń, nie musisz składać do Urzędu Skarbowego dodatkowej deklaracji – PIT 40a staje się wówczas ostateczną deklaracją rozliczeniową. Jeśli jednak osiągnąłeś dodatkowe dochody np. ze stosunku pracy, najmu, czy z tytułu zbycia nieruchomości, musisz rozliczyć się samodzielnie i w swoim rocznym rozliczeniu uwzględnić dane na temat dochodów z PIT 40a.

Czy można otrzymać pożyczkę lub kredyt na rentę chorobową?

Zarówno kredyty bankowe, jak i pozabankowe chwilówki udzielane są osobom uzyskującym stałe dochody. Każda osoba ubiegająca się o finansowanie w banku lub w firmie pożyczkowej musi zatem w formularzu wniosku wpisać ich wysokość oraz źródło.

Renta chorobowa, podobnie jak emerytura, jest traktowana przez wszystkie instytucje finansowe jako stały dochód, dlatego może być podstawą do otrzymania kredytu lub pożyczki. Na decyzję o przyznaniu finansowania będą jednak miały wpływ dodatkowe czynniki np. czy renta jest stała, czy okresowa, a także w jakiej wysokości jest świadczenie.

Na co uważać biorąc pożyczkę i pobierając rentę chorobową?

Jeśli interesuje Cię pożyczka – pozabankowa lub bankowa – a podstawą Twoich dochodów jest renta chorobowa, musisz pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Po pierwsze, wysokość pożyczki będzie uzależniona od wysokości Twojej renty.

Jeśli pobierasz najniższe świadczenie, które aktualnie wynosi 938,16 zł z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 1250,88 zł z powodu całkowitej niezdolności do podjęcia zatrudnienia, musisz się nastawić, że kwota pożyczki nie będzie wysoka.

W przypadku chwilówki udzielanej na 30 dni masz szansę zaciągnąć zobowiązanie do kilkuset złotych. Jeśli interesuje Cię wyższa suma, złóż wniosek o pożyczkę ratalną. Wówczas Twoje zobowiązanie zostanie rozłożone na niewielkie raty miesięczne, z których spłatą poradzisz sobie nawet przy bardzo niskich dochodach.

Po drugie, przy ubieganiu się o pożyczkę ratalną pożyczkodawca zwróci uwagę na to, czy Twoja renta jest stała czy okresowa. W tym drugim przypadku okres spłaty zobowiązania nie będzie mógł być dłuższy niż okres, na który została Ci przyznana renta.

Pamiętaj także, że przyznanie pożyczki będzie zależało także od innych czynników np. wysokości Twoich pozostałych zobowiązań, a także tego, czy regulujesz je w terminie.

Wszystkie banki sprawdzają historię kredytową swoich klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli masz duże opóźnienia w spłacie innych kredytów, skorzystaj z usług firmy pozabankowej oferującej pożyczki bez BIK. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na otrzymanie gotówki.

Podsumowanie

Renta chorobowa, zwana także inwalidzką, jest traktowana jak dochód. Z tego względu należy ją rozliczać w Urzędzie Skarbowym i odprowadzać od niej podatek dochodowy. Można także na jej podstawie ubiegać się o kredyt lub pożyczkę.

Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe postrzegają rentę jako stabilne źródło dochodów, ponieważ świadczenie ma charakter długookresowy i regularny. Właśnie dlatego renciści zwykle bez problemu mogą zaciągnąć zobowiązanie, jednak jego wysokość uzależniona jest od wielkości dochodów.

Pobierając świadczenie rentowe, można legalnie dorabiać np. zatrudniając się w jakiejś firmie, wykonując okazjonalne zlecenia, czy nawet otwierając własny biznes. Należy jednak pamiętać, że zbyt wysokie zarobki mogą spowodować zmniejszenie renty lub nawet zawieszenie wypłaty świadczenia.

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy