Jak wypełnić formularz PPC-3?

Zaktualizowano 28-12-2019 komentarze 2 Autor: Katarzyna Zet

Pożyczenie pieniędzy od bliskich to często najprostszy i najtańszy sposób na pozyskanie brakującej gotówki. W przypadku większych kwot taka pożyczka od rodziny lub znajomych wymaga jednak dopełnienia pewnych formalności – przede wszystkim rozliczenia się z organem podatkowym w postaci odprowadzenia tzw. podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten ciąży na pożyczkobiorcy i wiąże się z wypełnieniem odpowiedniej deklaracji PCC-3. Poniżej podpowiadamy, jak należy to zrobić.

Podatek od pożyczki – ważne zmiany w przepisach od 2019 roku

O formalnościach podatkowych związanych z pożyczką od rodziny szerzej pisaliśmy tutaj. Pamiętaj, że od początku 2019 roku obowiązują nowe zasady w tym zakresie:

 • stawka podatku PCC została obniżona do 0,5% od wartości pożyczki (wcześniej wynosiła 2%),
 • obniżony został limit pożyczki zwolnionej z podatku PCC zaciągniętej od dalszej rodziny lub znajomych do 1000 zł (wcześniej podatek obowiązywał, jeśli wysokość pożyczki przekraczała 5000 zł).

Pozostałe zasady opodatkowania są takie same – pożyczka od najbliższych członków rodziny (np. rodziców lub dziadków) jest zwolniona z podatku PCC, jednak jeśli przekracza kwotę 9637 zł, należy złożyć deklarację PCC-3.

Wypełniony formularz PCC-3 powinien trafić do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje nałożeniem podatku w wysokości 20%.

Jak wypełnić deklarację PCC-3 krok po kroku?

Deklarację PCC-3 możesz pobrać bezpośrednio z naszego portalu tutaj. Można ją wypełnić na komputerze lub ręcznie po wydrukowaniu i następnie złożyć osobiście w swoim urzędzie skarbowym. Istnieje także możliwość rozliczenia podatku od pożyczki online za pośrednictwem portalu e-Deklaracje.

Formularz PCC-3, pomimo że dotyczy kilku czynności obciążonych podatkiem, jest tak skonstruowany, że w przypadku pożyczki od rodziny nie będziemy mieli żadnych problemów z odnalezieniem właściwych pól do wypełnienia.

Będąc pożyczkobiorcą, wypełnić musimy następujące pola (podajemy numery pól występujące w formularzu):

Pole nr 1: należy tu wpisać swój NIP lub PESEL.

Pole nr 4: jako datę dokonania czynności należy wpisać datę umowy pożyczki.

Pole nr 5: wpisujemy nazwę naszego urzędu skarbowego (właściwego dla naszego miejsca zamieszkania), w którym zamierzamy złożyć deklarację.

Pole nr 6: zaznaczamy „złożenie deklaracji”.

Pole nr 7: zaznaczamy pkt. 4 – „podmiot, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy (pożyczkobiorca)”

Pole nr 8: jeśli nie prowadzimy firmy, zaznaczamy opcję nr 2 „osoba fizyczna”.

Pola 9-20: wypełniamy swoimi danymi osobowymi i adresowymi.

Pole nr 21: zaznaczmy opcję 1 „umowa”

Pole nr 24: wpisujemy np. „umowa pożyczki z dnia …. dotycząca pożyczki w wysokości …., zawarta między …..”

UWAGA: jeśli nie chcemy dołączać umowy pożyczki do deklaracji, należy w tym miejscu opisać strony umowy, uwzględniając stopnień pokrewieństwa. Jest to ważne zwłaszcza w sytuacji pożyczki zwolnionej z podatku PCC.

Pole nr 32: wpisujemy wartość pożyczki będącą podstawą opodatkowania (należy ją zaokrąglić do pełnej kwoty)

Pole nr 33: wpisujemy stawkę podatku – w przypadku pożyczki od rodziny będzie to 0,5% dla umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku.

Pole nr 34: wpisujemy obliczony podatek (kwota z pola 32 x stawka z pola 33) w zaokrągleniu do pełnej kwoty np. w przypadku pożyczki w wysokości 10 000 zł podatek należny powinien wynieść 50 zł.

Pole nr 47: przepisujemy kwotę podatku z pola 34.

Pole nr 54: przepisujemy kwotę podatku z pola 47.

UWAGA: jeżeli zgłaszamy do US pożyczkę zwolnioną z podatku, w polach 33 i 34 oraz 47 i 54 wpisujemy 0.

Pola 65 i 66: wpisujemy swoje imię i nazwisko.

Pole nr 67: wpisujemy datę wypełnienia deklaracji.

Pole nr 68: tutaj składamy swój podpis.

Należy pamiętać, że od daty zawarcia umowy pożyczki mamy 14 dni nie tylko na złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym, ale także na zapłatę podatku. Podatek można uiścić od razu w kasie urzędu bądź przelewem na właściwy rachunek bankowy.

Formularz PCC-3 do ściągnięcia w PDF – ŚĆIĄGNIJ.

Jeśli nie posiadasz wzrou możesz wydrukować ten dokument i wypełnić go. Urząd Skarbowy bez problemu zaakceptuje to oświadczenie.

Dodaj swoją opinię

2 komentarze

 1. Michał
  27.12.2019, 1:20 pm Odpowiedz
  dziękuję za bardzo pomocny artykuł
 2. KINGA
  10.05.2019, 10:47 am Odpowiedz
  BARDZO POMOCNY ARTYKUŁ