Regulamin korzystania z serwisu

 1. Wydawcą i właścicielem serwisu internetowego pozyczasz.pl, zwanego dalej Serwisem, jest firma … z siedzibą w ….
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji oraz logowania się Użytkownika na stronie.
 3. Serwis ma charakter informacyjno- edukacyjny o tematyce rynku pożyczek pozabankowych.
 4. Serwis nie pośredniczy w zawieraniu transakcji między pożyczkobiorcą i pożyczkodawcą, a prezentowane materiały o firmach pożyczkowych nie są reklamą świadczonych przez nie usług, ani nie stanowią oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.
 5. Wydawca dokłada starań, by dane zawarte w materiałach były w najwyższym stopniu aktualne, kompletne i użyteczne dla Użytkownika.
 6. Wszelkie materiały prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie można ich traktować jako porady prawnej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku wykorzystania tych informacji przez Użytkownika w jakichkolwiek okolicznościach.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi umieszczane w komentarzach oraz na Forum Serwisu.
 8. Niedozwolone jest umieszczanie treści uznanych powszechnie za obraźliwe, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a także treści o charakterze reklamowym.
 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość kontrolowania treści umieszczanych przez Użytkowników Serwisu oraz usuwania wpisów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i opinie rozpowszechniane na stronach Serwisu przez Użytkowników oraz za szkody związane z ich wykorzystaniem przez innych Użytkowników.
 11. Treści zamieszczane w Serwisie objęte są ochroną wynikającą z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie w części lub całości wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy Serwisu.