Ważne zmiany w rejestrach dłużników BIG

W dniu 13 listopada 2017 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące działalności Biur Informacji Gospodarczej, które zostały wprowadzone w ramach tzw. pakietu wierzycielskiego. Pakiet został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w celu ułatwienia wierzycielom dochodzenia roszczeń od dłużników. Część nowych uregulowań wpłynie bezpośrednio na osoby fizyczne, które nie płacą w terminie swoich zobowiązań wynikających np. z rachunków, czy pożyczek.

Kilka słów o BIG, czyli czym są Biura Informacji Gospodarczej?

Rejestry dłużników BIG są doskonale znane wszystkim klientom firm pożyczkowych. To właśnie w tych instytucjach pożyczkodawcy sprawdzają osoby ubiegające się o pożyczkę i w przypadku wykrycia negatywnych wpisów, świadczących o posiadaniu przez nich zaległości w płatnościach, często odmawiają im udzielenia pożyczki. Biura Informacji Gospodarczej działają na podstawie ustawy z 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ich zadaniem jest gromadzenie danych o dłużnikach (zarówno osobach fizycznych, jak i przedsiębiorstwach), a także ich przekazywanie podmiotom zainteresowanym sprawdzeniem rzetelności swoich kontrahentów. Obecnie w Polsce działają następujące Biura Informacji Gospodarczej:

  • Biuro Informacji Gospodarczej ERIF
  • BIG InfoMonitor
  • Krajowy Rejestr Długów BIG
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Do rejestru dłużników BIG osoba fizyczna może trafić na wniosek wierzyciela, natomiast informacje o nim pozyskać może wyłącznie podmiot gospodarczy (firma), który wcześniej uzyska odpowiednią zgodę danej osoby.

Do rejestru dłużników trafimy już po 30 dniach spóźnienia

Najważniejsza zmiana w przepisach dotyczy terminu, w jakim wierzyciel może zgłosić dłużnika do rejestru BIG. Do tej pory termin ten wynosił 60 dni od daty wymagalności zobowiązania (np. terminu płatności faktury lub terminu spłaty pożyczki). Od 13 listopada wierzyciel będzie mógł zgłosić niezapłaconą należność już po 30 dniach zwłoki w płatności. Nadal będzie jednak obowiązywał warunek, że zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie wierzytelności o wartości minimum 200 zł.

Najważniejsza zmiana: Możesz trafić na listę dłużników już po 30 dniach.

Do BIG zgłosić będzie można długi nie starsze niż 10 lat

To kolejna zmiana w przepisach, która tym razem działa na korzyść dłużników. Do niedawna do BIG mogły być wpisywane wszystkie długi, które jednak w rejestrze nie powinny były widnieć dłużej niż 10 lat. Od 13 listopada do rejestrów trafią długi o maksymalnie 10-letnim okresie przeterminowania. Jeśli więc ktoś nie zapłacił faktury przez 12 lat, to taki dokument nie będzie mógł dłużej widnieć w rejestrze.

Dłuższy okres upoważnienia do sprawdzania informacji o konsumencie

Podobnie jak dotychczas firma chcąca sprawdzić w BIG swojego klienta będącego osobą fizyczną, będzie musiała uzyskać od niego na to zgodę. Jednak od 13 listopada ważność takiego upoważnienia będzie wynosiła 60 dni, a nie 30, jak do tej pory.

Dodatkowe uprawnienia dla dłużników

Dodatkowe uprawnienia to również zmiany działające na korzyść dla dłużników. Przykładowo po 13 listopada dłużnik będzie miał prawo zgłosić bezpośrednio do BIG sprzeciw, jeśli uzna, że wpis na jego temat jest błędny. W takich sytuacjach BIG będzie musiało zbadać sprawę i w uzasadnionych sytuacjach usunąć błędny wpis. Wierzyciele będą również zobowiązani przekazać do rejestru BIG informację, że dłużnik uznał dług za przedawniony, a BIG taką informację o przedawnieniu będzie musiał umieścić w rejestrze.

Raporty o dłużnikach bardziej szczegółowe i ze scoringiem

Od 13 listopada Biura Informacji Gospodarczej będą zobowiązane do wymiany informacji między sobą, a także będą mogły korzystać w wielu innych publicznych rejestrów np. PESEL, REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy Rejestru Należności Publicznoprawnych. Co więcej, BIG-i będą mogły podobnie jak Biuro Informacji Kredytowej na podstawie zebranych informacji o dłużniku wystawiać mu ocenę punktową. Takie kompleksowe raporty mają pomóc klientom BIG w zabezpieczaniu się przed nieuczciwymi klientami. Można przypuszczać, że i firmy pożyczkowe chętnie po takie raporty będą sięgać, tym bardziej że obowiązek badania zdolności kredytowej klientów nakłada na nich Ustawa o kredycie konsumenckim.

Dodaj swoją ocenę

Zobacz także

0 Komentarzy

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy skomentuj ten post!

Dodaj opinię