Reklamacja chwilówki – co robić, gdy firma ignoruje sprawę?

Skorzystanie z chwilówki, zwłaszcza tej przez Internet, to z reguły bardzo prosta sprawa. Niestety czasami zdarza się, że coś pójdzie nie tak i klient zmuszony jest złożyć reklamację usługi. Większość firm odpowiada na reklamację w ustawowym terminie, jednak niektóre ignorują sprawę i w ogóle nie odpisują na pisma klienta. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji można uzyskać pomoc u Rzecznika Finansowego, o którą można zawnioskować online.

Jak powinna wyglądać reklamacja pożyczki?

Zgodnie z przepisami pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację usług świadczonych przez firmę pożyczkową, a firma musi na nią odpowiedzieć w ciągu 30 dni – pisaliśmy o tym w tym artykule. Jeśli nie jest to możliwe w tym terminie, pożyczkodawca powinien poinformować o tym pożyczkobiorcę i wskazać nowy termin udzielenia odpowiedzi, który jednak nie powinien być dłuższy niż 60 dni od daty złożenia reklamacji. Warto pamiętać, że aby reklamacja była rozpatrzona, powinna być złożona prawidłowo, czyli np. wysłana listem na właściwy adres korespondencyjny lub adres e-mail. Informacja na temat sposobu i miejsca złożenia reklamacji powinna znajdować się w Umowie pożyczki, podobnie jak informacja o sposobie i terminie, w jakich firma może na nią odpowiedzieć. Nie dostosowanie się do tych zapisów (np. wysłanie reklamacji na zły adres e-mail) może być uzasadnionym powodem nie otrzymania odpowiedzi.

Sama reklamacja powinna dotyczyć sposobu wykonania usługi, a nie oferty pożyczki. Reklamować można np. niedostarczenie na trwałym nośniku umowy pożyczki, czy niewywiązanie się firmy pożyczkowej z terminu przesłania pieniędzy na konto. W przypadku internetowych chwilówek częstym powodem reklamacji (a także późniejszego szukania pomocy u Rzecznika Finansowego) jest zaliczenie przez firmę pożyczkową spóźnionej wpłaty na poczet refinansowania pożyczki bez zgody pożyczkobiorcy.

Kim jest Rzecznik Finansowy i czym się zajmuje?

Instytucja Rzecznika Finansowego funkcjonuje od końca 2015 roku, gdy z mocy ustawy nazwę taką otrzymał dotychczasowy Rzecznik Ubezpieczonych. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów klientów podmiotów rynku finansowego, w szczególności:

  • firm ubezpieczeniowych
  • funduszy emerytalnych
  • banków
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych
  • instytucji pożyczkowych
  • innych instytucji finansowych (w tym świadczących usługi płatnicze i pieniądza elektronicznego).

Rzecznik Finansowy pomaga klientom tych instytucji wyłącznie w następujących sytuacjach:

  • gdy podmiot finansowy nie uwzględni roszczeń klienta w trybie postępowania reklamacyjnego (gdy wyczerpie się całą ścieżkę tego postępowania)
  • gdy podmiot finansowy w ogóle nie odpowie na złożoną reklamację w ustawowym terminie
  • gdy podmiot finansowy nie wykona czynności, do jakich zobowiązał się w wyniku reklamacji
  • gdy podmiot finansowy nie umieścił w umowie informacji o sposobie składania i rozpatrywania reklamacji

Rzecznik Finansowy nie pomoże więc nam w napisaniu reklamacji, ani jej w naszym imieniu nie złoży. Pomoże nam dopiero wtedy, gdy firma pożyczkowa zignoruje naszą reklamację, nie uwzględni naszych roszczeń, albo nie wywiąże się ze złożonych przez siebie zobowiązań.

Jak poprosić o pomoc Rzecznika Finansowego online?

Chcąc uzyskać pomoc Rzecznika Finansowego, należy złożyć wniosek o bezpłatne Poreklamacyjne Postępowanie Interwencyjne. Można to zrobić korespondencyjnie (pismo należy przesłać na adres: Rzecznik Finansowy, 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 87) lub przez Internet. Przesłanie pisma po prostu na adres mailowy rzecznika wymaga jednak wcześniejszego jego odręcznego podpisania i zeskanowania. Aby sobie tego oszczędzić, pismo można podpisać elektronicznie. W tym celu najpierw trzeba założyć sobie konto na platformie Epuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), by uzyskać tzw. Profil Zaufany zastępujący podpis elektroniczny w kontaktach z urzędami. Profil zaufany wymaga weryfikacji i można to zrobić np. za pośrednictwem bankowości internetowej. Mając Profil Zaufany, wniosek do rzecznika można złożyć za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl. Jeśli ktoś nie wie, jak zredagować wniosek do Rzecznika Finansowego, wzory pism znajdzie pod tym adresem: https://www.rf.gov.pl/serwis-prawny/wzory-pism.

Dodaj swoją ocenę

Zobacz także

0 Komentarzy

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy skomentuj ten post!

Dodaj opinię