Pożyczka z zabezpieczeniem na nieruchomości – uwaga na oszustów!

Pozabankowe pożyczki z zabezpieczeniem na nieruchomości są popularne głównie wśród osób w trudnej sytuacji finansowej, które nie mogą skorzystać z oferty banków, a potrzebują pożyczyć wysoką kwotę pieniędzy. Niestety wiele umów tego rodzaju, nawet jeśli jest potwierdzona u notariusza, okazuje się zwykłym oszustwem mającym na celu przejęcie mieszkania od pożyczkobiorcy.

Na czym polega pożyczka zabezpieczona na nieruchomości?

pożyczka-hipotecznaNajbardziej znaną formą pożyczki zabezpieczonej na nieruchomości jest pożyczka hipoteczna. Jest to pożyczka z założenia o wysokiej wartości, która może być przeznaczona na dowolny cel. Zazwyczaj udzielana jest na dość długi czas (np. kilkanaście lat), a jej zabezpieczeniem jest wpis w hipotece nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy. W przypadku problemów ze spłatą pożyczki pożyczkodawca ma prawo przejąć nieruchomość i spieniężyć ją w celu pokrycia swoich roszczeń. W odróżnieniu od zwykłej pożyczki lub kredytu gotówkowego pożyczka hipoteczna opiewa na dużo większą kwotę i jednocześnie ma dużo niższe oprocentowanie. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości wymaga dopełnienia wielu formalności m.in. związanych z wpisem do księgi wieczystej.

Kto w Polsce może udzielać pożyczek hipotecznych?

Kwestię kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką uregulowano szczegółowo dopiero w 2017 roku. Nowa ustawa z dnia 23 marca br. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie 22 lipca wskazuje wyraźnie podmioty, które są uprawnione do udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych. Należą do nich wyłącznie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe. Teoretycznie więc pozostałe podmioty, w tym firmy pożyczkowe, nie powinny proponować klientom pożyczek hipotecznych, czyli z zabezpieczeniem na nieruchomości.

Umowa pożyczki czy umowa sprzedaży?

Zgodnie z nowymi przepisami firmy pożyczkowe nie mają prawa udzielać pożyczek z zabezpieczeniem na hipotece. Aby działać zgodnie z litera prawa, stosują więc inne umowy np. umowy pożyczki, w których zabezpieczeniem jest przeniesienie praw własności do nieruchomości lub wręcz umowy sprzedaży nieruchomości, w których pożyczkobiorca ma zapewnione prawo jej odkupu po określonym czasie (w ramach spłaty pożyczki). Umowy takie nie mają nic wspólnego z przepisami o kredycie hipotecznym lub konsumpcyjnym, ale ponieważ często podpisywane są w obecności notariusza, pożyczkobiorcy wierzą, że zawierają bezpieczne dla nich zapisy. Niestety przy podpisywaniu takich umów dochodzi do różnych nieuczciwych praktyk, jak np. zawyżania ceny nieruchomości, po jakiej pożyczkobiorca będzie mógł ją odkupić w przyszłości. Pożyczka okazuje się więc tak wysoko oprocentowana, że wielu pożyczkobiorców nie stać później na jej zwrot, co wiąże się dla nich z utratą nieruchomości.

Pożyczenie wysokiej sumy pieniędzy z zabezpieczeniem na nieruchomości jest obecnie bezpieczne wyłącznie w instytucjach do tego uprawnionych, czyli przede wszystkim w bankach. Pożyczki pozabankowe oraz pożyczki prywatne są bardzo ryzykowne, ponieważ są udzielane na granicy legalności, mają bardzo wysokie oprocentowanie, a do tego zapisy w umowach w żaden sposób nie zabezpieczają interesów pożyczkobiorcy, nawet jeśli umowy takie zawierane są u notariusza.

Pożyczka z zabezpieczeniem na nieruchomości – uwaga na oszustów!
4 (1 głosów)

Zobacz także

0 Komentarzy

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy skomentuj ten post!

Dodaj opinię