Nowe prawo w chwilówkach już za kilka tygodni

S

Szacuje się, że liczba firm oferujących chwilówki zmniejszy się o 1/3. Z kolei pożyczający zapłacą za takie usługi znacznie mniej. Nowe prawo zacznie obowiązywać już niebawem.

Dokładnie 11.10.2015 zaczęła obowiązywać ustawa antylichwiarska, a jej najważniejsze postanowienia wejdą w życie dokładnie pół roku później, czyli 11.03.2016. Jednym z najważniejszych zapisów nowego prawa są gorąco komentowane limity kosztów pozaodsetkowych.

Nowe restrykcje a koszty pożyczki

Nowe prawo mówi, że w koszty pozaodsetkowe włączają się wszystkie koszty, które ponosi klient zaciągający pożyczkę, poza odsetkami. Mówimy tutaj o opłatach za weryfikację wniosku pożyczkowego, obsługę w domu klienta czy też ewentualne ubezpieczenie. Firmy pożyczkowe mogą zapomnieć o stosowaniu niejasnych rozwiązań, dzięki którym sama pożyczka jest tania, lecz firma pobiera szereg dodatkowych opłat. Artykuł 36a ustawy o kredycie konsumenckim pozbawia pożyczkodawców możliwości jakiegokolwiek ominięcia przepisu.

Spójrzmy jak po 11.03.2016 będą się przedstawiały maksymalne koszty pożyczki. Definiuje je prosty wzór:

wzór-nowe-przepisy

MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu
K – całkowita kwota kredytu
n – okres spłaty w dniach
R – liczba dni w roku

Dodatkowo pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być większe od jej całkowitej wartości. Jak to będzie działać w praktyce? Posłużmy się przykładem najpopularniejszej pożyczki czyli 1000 zł na 30 dni. W świetle nowych przepisów, maksymalne koszty takiego zobowiązania to 274 zł. Przyglądając się ofercie większości firm pożyczkowych można odnieść wrażenie, iż zmieszczą się one w wyznaczonym limicie. Nic bardziej mylnego. Wspomniane 274 zł jest kwotą maksymalną i zawiera się w niej prowizja, kwota przedłużenia i inne koszty.

Maksymalny koszt pozaodsetkowy pożyczki 1000 zł na 30 dni wyniesie około 274 zł.

Konsekwencje nowych przepisów dla firm pożyczkowych

Prawie cały rynek pozabankowy krytykował nowe przepisy oceniając, iż są one zbyt restrykcyjne. Tuż przed wejściem nowej ustawy w życie nic się nie zmieniło – eksperci podtrzymują zdanie, że Polacy na zmianach po prostu stracą. Najbardziej nowe prawo dotknie pożyczających na długie okresy (dłuższe niż 2 lata), a także klientów sięgających po szybkie pożyczki w małych kwotach na 30 dni.

Stanie się tak dlatego, gdyż tego rodzaju oferty przestaną być dochodowe dla firm pożyczkowych. Nowa ustawa uzależnia limit kosztów pożyczki od czasu, na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte. Najmniej zarobią firmy pożyczające małe kwoty na 30 dni, z kolei firmy pożyczające na okres od 6 do 24 miesięcy nie odczują skutków zmian.

Nowe przepisy w odniesieniu do klientów

Eksperci branży uważają, że stracą także konsumenci, którzy nie zawsze potrafią wywiązać się na czas ze spłaty zaciągniętej pożyczki. Nowe prawo całkowicie eliminuje możliwość tak zwanego rolowania pożyczek. Działa to w ten sposób, że klientowi na spłatę jednej pożyczki oferuje się kolejną. W związku z tym firmy będą rezygnowały z prób polubownego odzyskiwania wierzytelności, a sprawy będą kierowane do e-sądu, efektem czego będą egzekucje klientów zalegających ze spłatą.

Mając na uwadze powyższe zmiany a także aktywność firm na rynku reklamowym, można śmiało powiedzieć, że branża nie przejęła się nadchodzącymi zmianami. Część firm podwyższa kwotę darmowej pożyczki, z kolei inne kuszą klientów konkursami z atrakcyjnymi nagrodami. Należy również zauważyć, że na rynku pojawiają się nowi gracze – tylko w przeciągu ostatnich kliku zaczęły działać w Polsce trzy marki oferujące pożyczki poprzez kanał online.

Nowe przepisy wchodzą w życie za niecały miesiąc. Portal payout.pl z uwagą będzie śledził efekty zmian, opisując je w kolejnych artykułach.

Dodaj swoją ocenę

Zobacz także

1 Komentarz

  1. malarz
    Luty 27, 09:03 Odpowiedz
    Ciekawe jak rozwinie się sytuacja i jak poradzą sobie z nią małe firmy. Po wejściu w życie nowych limitów praktycznie większość pożyczkodawców będzie musiała obniżyć ceny swoich usług. Myślę, że nowe prawo w żaden sposób nie zagrozi istnieniu usługi chwilówek online, a dla klientów będzie wyłącznie in plus.

Dodaj opinię