Jak wygląda reklamacja pożyczki gotówkowej?

Korzystając z usług firm pożyczkowych,  warto zawsze bardzo dokładnie przeczytać warunki umowy pożyczki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli pożyczkodawca realizuje usługę niezgodnie z zapisanymi w umowie warunkami, jako jego klienci mamy prawo złożyć reklamację.

Czasami wystarczy odstąpienie od umowy pożyczki

Choć dzisiaj większość pożyczkodawców przestrzega obowiązujących ich przepisów prawa, a także dba o wysoką jakość świadczenia usług, zdarza się, że zaciągnięta pożyczka lub sposób jej obsługi nie spełniają oczekiwań klienta. Zanim złoży się reklamację, warto zastanowić się, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie po prostu odstąpienie od umowy pożyczki. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, której przepisy dotyczą także popularnych chwilówek przez internet, każdy pożyczkobiorca ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Gotowy wzór odstąpienia powinien być przekazany klientowi przez pożyczkodawcę wraz z pozostałymi dokumentami umowy pożyczki. Wypełniony formularz odstąpienia wystarczy wydrukować, podpisać i przesłać pożyczkodawcy np. listem poleconym przed upływem 14-dniowego terminu. Oczywiście odstąpiwszy od umowy pożyczki, należy pożyczkodawcy zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z odsetkami za okres, w którym dysponowało się pożyczoną sumą.

Kiedy i jak złożyć reklamację pożyczki?

Odstąpienie od umowy pożyczki nie zawsze jest możliwe, na przykład wtedy, gdy wykorzystało się pożyczoną kwotę i w związku z tym nie można jej zwrócić pożyczkodawcy w ustawowym terminie. Jeśli firma pożyczkowa nie przestrzega warunków umowy, wciąż można walczyć o swoje prawa, składając reklamację pożyczki. W umowie pożyczki powinien być opisany tryb postępowania reklamacyjnego, a w szczególności:

  • sposób i miejsce składania reklamacji
  • termin rozpatrzenia reklamacji przez pożyczkodawcę (termin ten nie powinien wynosić więcej niż 30 dni)
  • sposób poinformowania pożyczkobiorcy o decyzji wynikającej z rozpatrzenia reklamacji

Warto pamiętać, że pożyczkodawcy powinni przestrzegać przepisów Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty finansowe z dnia 5 sierpnia 2015r. Zgodnie z nimi reklamacja może być złożona przez klienta nie tylko listownie, ale również drogą elektroniczną lub ustnie. Z kolei odpowiedź na reklamację powinna być dostarczona klientowi zawsze w formie pisemnej, natomiast elektronicznie tylko za zgodą klienta.

Jak napisać reklamację pożyczki?

Pismo reklamacyjne, aby było skuteczne, powinno mieć odpowiednią formę oraz treść. Przede wszystkim powinno być zatytułowane słowem „reklamacja”, a także zawierać dane dotyczące umowy pożyczkowej (np. numer umowy, czego ona dotyczyła i kiedy była zawarta) oraz dane pożyczkobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania etc.). Treść reklamacji powinna być napisana jasnym i zrozumiałym językiem. Znaleźć się w niej powinien dokładny opis problemu, czyli w jaki sposób realizacja usługi finansowej nie zgadza się z warunkami umowy. Być może pożyczkodawca naliczył zupełnie inne koszty od tych opisanych w umowie, być może wciąż nie przelał sumy pożyczki mimo że dawno minął termin oznaczony w umowie, a być może nie dostarczył wszystkich informacji i niezbędnych dokumentów dotyczących pożyczki. Każdą nieprawidłowość trzeba dokładnie opisać i co ważne, wysunąć konkretne żądania, których spełnienia oczekuje się od pożyczkodawcy. Żądaniem może być np. korekta wartości prowizji na tę zgodną z warunkami umowy.

Jak wygląda reklamacja pożyczki gotówkowej?
5 (1 głosów)

Zobacz także

0 Komentarzy

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy skomentuj ten post!

Dodaj opinię