Index Hapipraktyk – nowa kampania edukacyjna HapiPożyczki

HapiPożyczki to znana marka internetowych pożyczek ratalnych, która jest powiązana kapitałowo z jeszcze popularniejszą firmą Provident. W grudniu 2017 roku firma ogłosiła w mediach rozpoczęcie kampanii edukacyjnej „Index Hapipraktyk. Zbuduj pozytywną historię kredytową”, która w założeniu ma zredukować „deficyty świadomościowe” Polaków w tym zakresie. Deficyty te zostały wykazane w badaniu opinii publicznej, jakie zostało przeprowadzone w lipcu 2017 roku na zlecenie firmy HapiPożyczki.

Badanie opinii pokazało, jak Polacy podchodzą do zobowiązań

Badanie opinii publicznej pt. „Jak Polacy planują swoje wydatki oraz jak zaciągają i spłacą swoje zobowiązania finansowe?” zostało przeprowadzone w połowie 2017 roku przez agencję badawczą Biostat. Przepytano 1000 dorosłych respondentów (próbę tworzyli po połowie kobiety i mężczyźni), z czego największą grupę stanowiły osoby po 50 roku życia (ponad 44%), a najmniejszą w wieku 18-24 lat (10,8%). Wśród badanych były osoby zarówno z wyższym, jak i podstawowym wykształceniem, a także mieszkańcy większych i mniejszych miejscowości. Respondentom zadano wiele pytań z zakresu korzystania z produktów kredytowych oraz spłaty zobowiązań. Oto wybrane wnioski, jakie płyną z ww. badania:

  • 90,8% badanych za najważniejsze obciążenia wskazało rachunki za telefon, TV i internet; jako kolejne wymieniono opłaty za prąd, wodę, gaz i inne media (86%), a także koszty ogrzewania domu (67,1%), czynsz (55,6%). Około 26% ankietowanych spłaca także raty pożyczek.
  • Aż 37,7% respondentów przyznało, że zdarzyło im się spóźnić z uregulowaniem zobowiązań, a opóźnienia dotyczyły przede wszystkim rachunków za telefon, Internet i TV (58,6%), media (49,1%) oraz za czynsz (26%). Niestety 15,9% badanych spóźniło się kiedyś ze spłatą raty kredytu gotówkowego lub pożyczki.
  • Przez 59,9% respondentów ponaglenie w sprawie zadłużenia jest traktowane jako przypomnienie o zapłacie. 1/4 badanych ignoruje jednak takie ponaglenia, a niecałe 15% płaci zobowiązanie dopiero po ich otrzymaniu.
  • Tylko połowa respondentów (53,6%) stwierdziła, że zdaje sobie sprawę z konsekwencji opóźnień w spłacie zobowiązań. Największą świadomość deklarowały osoby powyżej 50 roku życia, natomiast najmniejszą najmłodsi uczestnicy badania w wieku poniżej 24 lat.
  • Około 15% badanych przyznała, że przed zaciągnięciem kredytu odczuwa obawy co do swoich możliwości jego spłaty.

Z raportu wyłaniają się także inne ciekawe wnioski. Zastanawiające są choćby niektóre odpowiedzi na pytania dotyczące firm pożyczkowych. Przykładowo aż 28% respondentów w ogóle nie zna firm pożyczkowych i co ciekawe, aż 45% z nich to osoby z wykształceniem podstawowym. Z kolei do najważniejszych czynników, które budzą największe obawy przed korzystaniem z usług firm pożyczkowych osoby ankietowane wymieniły: ukryte opłaty, zbyt wysokie koszty pożyczki, niezrozumiała umowa oraz obawy przed oszustwem.

Wnioski z badania podstawą do ruszenia z kampanią edukacyjną

Firma HapiPożyczki po wnikliwej analizie raportu doszła do wniosku, że Polacy nie dość, że mają blade pojęcie o finansach, to w dodatku dość niefrasobliwie podchodzą do kwestii regulowania swoich zobowiązań. Niepokój budzi szczególnie wysoki odsetek osób dopuszczających się regularnie opóźnień w spłacie, niereagowanie na ponaglenia i niewielka świadomość konsekwencji takiego postępowania. Tymczasem za nieterminowe płacenie zwykłych rachunków za internet, telefon czy za prąd można zostać wpisanym do rejestru dłużników i przez to mieć potem kłopoty z uzyskaniem nawet niewielkiej pożyczki gotówkowej. Na podobne kłopoty narażają się osoby, które nie przestrzegają terminów spłaty rat kredytów i pożyczek – ich czeka wpis do Biura Informacji Kredytowej, który w jeszcze większym stopniu wpływa negatywnie na ocenę zdolności kredytowej. Kampania Index HapiPraktyk z pewnością pokaże więcej konsekwencji nieterminowego płacenia zobowiązań, być może także wskaże Polakom sposoby, jak zarządzać budżetem domowym, by do takich opóźnień nie dopuścić oraz jak bezpiecznie zaciągać zobowiązania. Ponieważ raport wykazał również zadziwiająco niską wiedzę o pożyczkach pozabankowych, kampania firmy HapiPożyczki z pewnością zajmie się i tym zagadnieniem.

Na razie wiadomo, że firma zaplanowała „szereg działań informacyjno-edukacyjnych” mających na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu zarządzania finansami i zaciągania zobowiązań. Z niecierpliwością czekamy zatem na te działania, ponieważ jako portal o charakterze edukacyjno- informacyjnym, cenimy i popieramy takie inicjatywy!

Dodaj swoją ocenę

Zobacz także

0 Komentarzy

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy skomentuj ten post!

Dodaj opinię