Czym jest WIBOR i jak wpływa na koszty kredytów?

Czym jest WIBOR i jak wpływa na koszty kredytów?

 

Stawka WIBOR jest terminem często wykorzystywanym w świecie finansów i bankowości. Wpływa ona bezpośrednio na wysokość rat kredytowych zobowiązań, a więc i na koszty kredytowe.

Pojęcie WIBOR-u

WIBOR jest stawką oprocentowania pożyczek udzielanych na polskim rynku międzybankowym. Jego konstrukcja wzorowana była na stawce EURIBOR obowiązującej dla kredytów w euro oraz stawce LIBOR dla kredytów we frankach szwajcarskich. Stopa WIBOR oznacza oprocentowanie przy którym banki pożyczają sobie pieniądze. WIBOR ustalany jest w dni robocze o godzinie 11 na podstawie propozycji zgłaszanych na fixingu, w którym udział bierze 13 banków. Dla ustalenia średniej stopy oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym odrzuca się dwie najwyższe i najniższe propozycje. Organizatorami fixingu jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, które jest organizacją osób aktywnych zawodowo przy transakcjach na międzynarodowym i krajowym rynku pieniężno-walutowym.

Wysokość stopy WIBOR wpływa bezpośrednio na koszty kredytowe. Z kolei na sam WIBOR wpływ ma wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacja, podaż pieniądza czy wysokość PKB.

"WIBOR jest stawką oprocentowania pożyczek udzielanych na polskim rynku międzybankowym."

Koszty kredytowe a WIBOR

W umowach kredytowych podpisywanych w bankach przez kredytobiorców wskazywana jest stawka referencyjna, której zmiana powoduje jednoczesną zmianę wysokości oprocentowania zobowiązania. Najczęściej banki stosują stawkę trzymiesięczną – WIBOR 3M lub 6-miesięczną – WIBOR 6M. Półroczne stawki WIBOR w umowach kredytowych stosuje m.in. Pekao SA, ING Bank Śląski, czy BOŚ Bank.

W przypadku kredytów hipotecznych w złotówkach WIBOR jest elementem składowym oprocentowania tych zobowiązań. Oprócz stawki referencyjnej oprocentowanie ustalane jest na podstawie marży bankowej, będącej częścią stałą oprocentowania.

Częsta aktualizacja stawki WIBOR przy ustalaniu oprocentowania kredytów i pożyczek w bankach jest korzystna dla klienta wówczas, gdy Rada Polityki Pieniężnej ustala niskie stawki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Dzięki temu koszty kredytowe maleją zgodnie z postanowieniami podejmowanymi przez RPP.

W listopadzie 2014 roku główna stopa procentowa NBP wynosi zaledwie 2 proc. i jest rekordowo niska, stąd też w najbliższym czasie powinien nastąpić spadek stopy bazowej WIBOR 3M, co wpłynie na wysokość kosztów kredytowych ponoszonych przez polskich kredytobiorców.

Koszty pożyczek ustalane oddzielnie

Firmy udzielające pożyczek pozabankowych, tzw. chwilówek, zwykle stosują inną politykę wyznaczania kosztów kredytowych. Powinna ona być na tyle transparentna, aby kredytobiorca zawsze był świadomy jeszcze przed podpisaniem umowy pożyczkowej, jakie koszty poniesie. Takie zasady stosuje się na polskim rynku, uwzględniając przy ofercie pożyczkowej reprezentatywny przykład pożyczki z wyszczególnieniem kosztów pożyczkowych.

Zobacz także

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy skomentuj ten post!

Dodaj opinię