RODO wchodzi w życie 25 – jak nowe przepisy wpłyną na pożyczki online?

Podobnie jak tysiące innych podmiotów, także firmy pożyczkowe miały 2 lata na dostosowanie swojej polityki w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji europejskich, zwanych potocznie RODO. Warto wiedzieć, jakie w związku z tym zmiany czekają pożyczkobiorców – czy ich dane będą teraz bezpieczniejsze? Jak firmy pożyczkowe będą musiały teraz traktować dane osobowe swoich klientów?

Czym jest RODO?

RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które uchwalił Parlament Europejski w 2016 r. i zobowiązał wszystkie 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej do wdrożenia jego postanowień. Głównym celem RODO jest ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych na terenie całej wspólnoty, aby tym samym ułatwić przepływ towarów i usług między krajami, który w znacznym stopniu przeniósł się do Internetu. Zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego RODO wchodzi w życie we wszystkich krajach z dniem 25 maja 2018 r. – do tego czasu wszystkie podmioty, które na co dzień gromadzą i przetwarzają dane osobowe swoich klientów, miały obowiązek dostosować swoją politykę w tym zakresie do nowych regulacji. W Polsce RODO zastępuje obowiązującą dotychczas Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W praktyce zmian w swojej polityce musiały dokonać zarówno instytucje i banki, jak również drobni przedsiębiorcy prowadzący np. sklepy internetowe. Zmiany nie ominęły również firm pożyczkowych, w szczególności tych oferujących swoje pożyczki online.

Jakie nowe zasady przetwarzanie danych powinny wdrożyć firmy pożyczkowe?

RODO wprowadziło wiele bardzo istotnych zmian, które po wdrożeniu przez firmy pożyczkowe z pewnością zostaną zauważone przez klientów i realnie wpłyną na poprawę traktowania ich danych osobowych. Oto najważniejsze z nich z punktu widzenia pożyczkobiorców:

1) Obowiązek szczegółowej informacji na temat:

  • kto jest administratorem danych osobowych pozyskiwanych od klienta,
  • celu gromadzenia danych osobowych,
  • rodzaju gromadzonych danych (czy tylko dane adresowe, czy także dane z dowodu osobistego, numer rachunku, dane o wynagrodzeniu, zadłużeniu itp.),
  • sposobów przetwarzania danych (m.in. komu firma pożyczkowa będzie przekazywać dane i dlaczego – np. do jakich instytucji trafią dane podczas weryfikacji wniosku klienta).

Informacje te powinny być przekazane klientowi w formie pisemnej i zredagowane zwięzłym i zrozumiałym językiem.

2) Obowiązek jasnego i zrozumiałego formułowania zgód na przetwarzanie danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez klienta jest jedną z przesłanek uprawniających firmę do ich przetwarzania. Zgoda ta powinna mieć formę dobrowolnego oświadczenia, które powinno być sformułowane w jasny i zrozumiały sposób. Prawidłowa zgoda powinna mieć charakter odrębny (nie może być to po prostu paragraf w regulaminie lub umowie) i powinno z niej wynikać dokładnie, w jakim celu będą przetwarzane dane oraz w jakim zakresie.

Uwaga – klient nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy, a jedynie na przetwarzanie danych w innych celach np. do weryfikacji jego sytuacji kredytowej w BIK, w celu wysyłania informacji marketingowych itp.

3) Szersze uprawnienia klientów do decydowaniu o swoich danych osobowych – każdy klient firmy pożyczkowej ma prawo m.in. do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Warto szczególnie zwrócić uwagę na następujące dwa uprawnienia:

  • Prawo do wycofania zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych – powinno być to umożliwione klientom w równie prosty sposób, w jaki wyrażali zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie – w praktyce powinno być więc to możliwe np. po jednym kliknięciu w odpowiedni link.
  • Prawo do bycia zapomnianym – na żądanie klienta firma powinna niezwłocznie usunąć wszystkie jego dane ze swojej bazy.

Nowe zasady przetwarzania danych osobowych wyraźnie zwiększają wpływ klientów na to, co się dzieje z ich danymi osobowymi. Firmy pożyczkowe powinny przestrzegać nowych przepisów, ponieważ RODO wprowadza bardzo wysokie kary finansowe za naruszenie nowych postanowień – nawet do 20 mln euro. Warto także wiedzieć, że z dniem 25 maja zmieniają się nie tylko przepisy o ochronie danych, ale także urząd nadzorujący w Polsce te kwestie – dawny GIODO będzie teraz nosił nazwę Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodaj swoją ocenę

Zobacz także

0 Komentarzy

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy skomentuj ten post!

Dodaj opinię